Vad är Moms?

Moms är en förkortning av Mervärdesskatt. Du läser mer om moms i artikeln nedan. Du hittar fler av våra artiklar om moms längst ned i artikeln.

Vilka debiterar moms?

Systemet med moms är uppbyggt så att alla företag som säljer varor och tjänster (med några få undantag så som banker) debiterar moms på allt de säljer till sina kunder.

Utgående och ingående moms

När ett företag säljer något säger man att företaget får utgående moms. När ett företag köper något får det ingående moms. Utgående moms minus ingående moms är den moms som företaget ska betala till Skatteverket (om detta belopp är negativt så får företaget tillbaka pengar från Skatteverket). Momsen redovisas alltså till Skatteverket.

Momsregistrering & så ofta ska moms betalas

För att kunna betala moms krävs även att företaget registreras hos Skatteverket (se: Momsregistrering). Beroende på hur stort ett företag är så ska Moms betalas årligen, varje kvartal eller varje månad; läs mer i vår artikel om momsdeklaration.

Momsregistreringsnummer

Alla organisationer och personer (via enskild firma) som är registrerade för att betala moms får ett Momsregistreringsnummer.

Exempel på beräkning av moms

Procentsatsen för Moms skiljer sig för olika varor, men det absolut vanligaste är 25 % (läs mer om detta i vår artikel om Moms i Sverige).

Exempel: Om ett företaget ABC AB säljer en vara för 1000 kronor exklusive moms så tillkommer som regel 25% i moms på fakturan (se även vår fakturamall). När fakturan betalas får därmed ABC AB in 1250 kronor (= 1000 + 1000*25%) ifrån kunden på kontot. Detta motsvarar en utgående moms om 250 kronor (1250-1000).

Om ABC AB sedan köper en vara för exempelvis 800 kronor exklusive moms så tillkommer till detta belopp 25 % i ingående moms, det vill säga 200 kronor. När ABC AB betalar motsvarande faktura, så blir totalbeloppet (inkl. moms) alltså 1000 kronor (800 + 200).

Det ABC AB på grund av dessa två transaktioner ska betala Skatteverket i moms är: utgående moms - ingående moms = 250 kronor - 200 kronor = 50 kronor.

Läs fler av våra artiklar om moms:
Moms
Momsdeklaration
Momsregistreringsnummer
Ingående moms
Utgående moms
Moms i Sverige, Momsplikt
Bokföra/redovisa moms
Momsredovisning
Momsregistrering
Enskild firma moms