⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Vad är moms?

Starta Eget Info Logotyp-bild

Moms är en förkortning av Mervärdesskatt. Du läser mer om moms i artikeln nedan. Du hittar fler av våra artiklar om moms längst ned i artikeln.

Vilka debiterar moms?

Systemet med moms är uppbyggt så att alla företag som säljer varor och tjänster (med några få undantag så som banker) debiterar moms på allt de säljer till sina kunder.

Momsregistrering & så ofta ska moms betalas

För att kunna betala moms krävs att företaget registreras hos Skatteverket. Alla organisationer och personer (via enskild firma) som är registrerade för att betala moms får ett momsregistreringsnummer. Läs mer i vår artikel om momsregistrering och momsregistreringsnummer.

Beroende på hur stort ett företag är så ska moms betalas antingen årligen, varje kvartal eller varje månad; läs mer i vår artikel om momsdeklaration.

Utgående och ingående moms

När ett företag säljer något säger man att företaget får utgående moms. När ett företag köper något får det ingående moms. Utgående moms minus ingående moms är den moms som företaget ska betala till Skatteverket (om detta belopp är negativt så får företaget tillbaka pengar från Skatteverket). Momsen redovisas alltså till Skatteverket.

Ingående moms är alltså den moms som ett företag betalar när det köper varor eller tjänster. Ingående moms benämns även som utgiftsmoms.

Utgående moms är alltså likaledes den moms som ett företags kunder betalar för de varor och tjänster som företaget säljer. Utgående moms benämns ibland även som inkomstmoms.

Ingående moms är inte en kostnad: Den ingående momsen innebär dock ingen kostnad för företaget då denna moms återfås av staten. Det vill säga, i momsdeklarationen får i regel den ingående momsen dras av mot den utgående momsen. På kvittot eller fakturan (se vår fakturamall) finns moms angivet, för företaget som gjort inköpet är detta då alltså ingående moms.

Utgående moms ska framgå på fakturan: Den utgående momsen ska alltså framgå när det säljande företaget fakturerar en kund.

Hur beräknas moms? Svar & illustrerande exempel

För att inte blanda ihop utgående moms och det relaterade begreppet ingående moms brukar man säga

"varor in till mitt företag = ingående moms", och
"varor ut från mitt företag = utgående moms".

Exempel på beräkning av moms: Procentsatsen för moms skiljer sig för olika varor, men det absolut vanligaste är 25 % (läs mer om momssatser nedan i artikeln). Om ett företaget ABC AB säljer en vara för 1000 kronor exklusive moms så tillkommer som regel 25% i moms på fakturan (se vår fakturamall för en illustration). När fakturan betalas får därmed ABC AB in 1250 kronor (= 1000 + 1000*25%) ifrån kunden på kontot. Detta motsvarar en utgående moms om 250 kronor (1250-1000).

Om ABC AB sedan köper en vara för exempelvis 800 kronor exklusive moms så tillkommer till detta belopp 25 % i ingående moms, det vill säga 200 kronor. När ABC AB betalar motsvarande faktura, så blir totalbeloppet (inkl. moms) alltså 1000 kronor (800 + 200).

Det ABC AB på grund av dessa två transaktioner ska betala Skatteverket i moms är: utgående moms - ingående moms = 250 kronor - 200 kronor = 50 kronor.

Olika momssatser i Sverige

Moms är alltså en skatt som tas ut av staten när varor och tjänster som är momspliktiga säljs och köps i Sverige. I Sverige finns tre olika momssatser:

  • 25 % - detta är den momssats som gäller de flesta varor.
  • 12 % - denna momssats gäller livsmedel, restaurang, hotell, alkoholfria drycker mm.
  • 6 % - denna momssats gäller tidningar, konst, bio, tåg, taxi, böcker, idrott mm.
  • Läs mer om vilka varor som har vilken momssats på Skatteverket.se (om momssatser).

Momsplikt

För företagare gäller vanligtvis följande för att momsplikt ska uppstå:

  • Du omsätter (säljer eller köper) varor eller tjänster.
  • Omsättningen av varorna eller tjänsterna är momspliktig (detta gäller de flesta varor och tjänster, se nedan för undantag).
  • Omsättningen görs i yrkesmässig verksamhet; med yrkesmässig verksamhet menas att den i inkomstskattelagen klassas som näringsverksamhet.
  • Omsättningen sker i Sverige.

Varor och tjänster som inte är momspliktiga

Det finns varor och tjänster som är undantagna från momsplikt. Exempel på icke momspliktiga varor och tjänster är:

Notera att moms är ett generellt krångligt område och för att som företagare vara säker på att man gör rätt rekommenderas att fackman (vanligtvis en jurist eller revisor) anlitas.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ” Cookies och disclaimer” (längst ned).