Moms

Moms är en förkortning av Mervärdesskatt. Systemet med Moms är uppbyggt så att alla som säljer varor och tjänster – bland annat de som startar eget företag – debiterar moms på allt de säljer till sina kunder.

När ett företag säljer något säger man att företaget får utgående moms. När ett företag köper något får det ingående moms. Utgående moms minus ingående moms är den moms som företaget ska betala till Skatteverket (om detta belopp är negativt så får företaget tillbaka pengar från Skatteverket). Momsen redovisas alltså till Skatteverket. För att kunna betala moms krävs även att företaget registreras hos Skatteverket. Beroende på hur stort ett företag är så ska Moms betalas årligen, varje kvartal eller varje månad. Alla organisationer och personer (via enskild firma) som är registrerade för att betala moms får ett momsregistreringsnummer. Läs mer om skatt för företag i allmänhet

Exempel på Moms-beräkning

Procentsatsen för Moms skiljer sig för olika varor, men det absolut vanligaste är 25%.

Exempel: Om ett företag säljer en vara för 1000 kronor exklusive Moms så tillkommer som regel 25% i Moms på fakturan, företaget får alltså in 1250 kronor (= 1000 + 1000*25%). Detta handlade om den utgående Momsen, som alltså i detta fall blev 250 kronor. Om samma företag sedan köper en vara för 800 kronor exklusive Moms så tillkommer till denna faktura 25% i ingående Moms, det vill säga 200 kronor (sammanlagt betalar alltså företaget 1000 kronor). Det företaget på grund av dessa två transaktioner ska betala Skatteverket i Moms är: utgående Moms - ingående Moms = 250 kronor - 200 kronor = 50 kronor.