⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Vad är moms?

Starta Eget Info Logotyp-bild

Moms är en förkortning av Mervärdesskatt. Den här artikeln ger en grundläggande introduktion till moms.

Utgående och ingående moms

När ett företag säljer något genererar detta utgående moms. När ett företag köper något genererar detta ingående moms.

För att inte blanda ihop utgående och ingående moms brukar man säga:

"varor ut från mitt företag = utgående moms", och

"varor in till mitt företag = ingående moms".

Hur beräknas moms? Formel och exempel

Formel: Det momsbelopp ett företag ska betala till Skatteverket beräknas enligt formeln:

Momsbelopp som ska betalas = utgående moms minus ingående moms.

I det fall detta belopp är negativt så får företaget tillbaka pengar från Skatteverket.

Exempel på beräkning av moms:

 • Procentsatsen för moms skiljer sig för olika varor, men det absolut vanligaste är 25 % pålägg. Läs mer om olika momssatser längre ned i artikeln.
 • Om företaget ABC AB säljer en vara för 1 000 kronor exklusive moms så tillkommer som regel 25 % i moms på fakturan. Se vår fakturamall för en illustration.
 • När fakturan betalas får därmed ABC AB in 1 250 kronor (= 1 000 + 1 000 * 25 %) ifrån kunden på kontot. Detta motsvarar en utgående moms om 250 kronor (= 1 250 - 1 000).
 • Om ABC AB sedan köper en vara för exempelvis 800 kronor exklusive moms så tillkommer till detta belopp 25 % i ingående moms, det vill säga 200 kronor. När ABC AB betalar motsvarande faktura, så blir totalbeloppet (inkl. moms) alltså 1 000 kronor (= 800 + 200).
 • Det ABC AB på grund av dessa två transaktioner ska betala Skatteverket i moms är: utgående moms - ingående moms = 250 kronor - 200 kronor = 50 kronor.

Olika momssatser i Sverige

Moms är alltså en skatt som tas ut av staten när varor och tjänster som är momspliktiga säljs och köps i Sverige. I Sverige finns tre olika momssatser:

 • 25 % - detta är den momssats som gäller de flesta varor och tjänster.
 • 12 % - denna momssats gäller livsmedel, restauranger, hotell, alkoholfria drycker m.m.
 • 6 % - denna momssats gäller tidningar, konst, bio, tåg, taxi, böcker, idrott m.m.
 • Läs mer om vilka varor och tjänster som har vilken momssats på Skatteverket.se (om momssatser).

Momsregistrering & så ofta ska moms betalas

För att kunna betala moms krävs att företaget registreras hos Skatteverket. Alla organisationer och personer som är registrerade för att betala moms får ett momsregistreringsnummer. Läs mer i vår artikel om momsregistrering och momsregistreringsnummer.

Beroende på hur stort ett företag är så ska moms redovisas och betalas till Skatteverket antingen årligen, kvartalsvis eller månatligen. Läs mer i vår artikel om momsdeklaration.

Vilka måste fakturera med moms?

Nästan alla företag som säljer varor och tjänster måste lägga på moms vid försäljning. Några få undantagna branscher finns. Läs mer om dessa nedan.

Aktuellt momsbeloppet och motsvarande procentsats ska finnas angivna på kvitton och fakturor.

Momsplikt

För företag gäller som huvudregel följande för att momsplikt ska uppstå:

 • Företaget omsätter (säljer eller köper) varor eller tjänster.
 • Omsättningen av varorna eller tjänsterna är momspliktig. Detta gäller de flesta varor och tjänster, se rubriken nedan för undantag.
 • Omsättningen görs i yrkesmässig verksamhet. Med yrkesmässig verksamhet menas att den i inkomstskattelagen klassas som näringsverksamhet.
 • Omsättningen sker i Sverige.

Varor och tjänster som inte är momspliktiga

Det finns varor och tjänster som är undantagna från momsplikt. Exempel på icke momspliktiga varor och tjänster finns inom följande branscher:

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).