⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Affärsidé

Starta Eget Info Logotyp-bild
För att starta eget företag krävs en bärkraftig affärsidé. Affärsidén utgör kärnan i affärsprojektet och kommer ligga till grund för all framtida planering. Affärsidén är med andra ord själva grunden i företaget.

Du läser mer om affärsidéer i artikeln nedan. Vår mall för affärsplan finns här.

Exekvering och löpande justering

Men förutom en fungerande affärsidé krävs givetvis också att affärsidén exekveras på ett bra sätt, dvs att man utför affärsidén på ett sätt som är effektivt. Stora justeringar av affärsidén kan därför innebära att man tvingas göra om en stor del av det arbete som man redan har lagt ner på företaget.

Hitta rätt affärsidé för dig

Det är därför viktigt att stanna upp en stund för att fråga sig om affärsidén har förutsättningar att bära hela vägen fram innan man sätter igång att genomföra den. För att hitta rätt affärsidé är till exempel viktigt att fråga sig

  • är affärsidéen realistisk?
  • om man själv har de resurser, den kompetens och det nätverk som krävs för att genomföra affärsidéen?
  • vem som är kunden och om denne är beredd att betala för produkten?
  • hur betalning praktiskt ska genomföras?

Tips på andra artiklar om att hitta affärsidéer:

Har du en affärsidé? (verksamt.se)

Affärsidéer: konkreta tips och exempel (vismaspcs.se)

Spara arbete med affärsplan och marknadsplan

När man har kommit så långt i processen att man tror att man har hittat en bärkraftig affärsidé är det dags att göra en affärsplan och en marknadsplan.

Konkretisering med hjälp av affärsplanen

Affärsplanen utgör egentligen en vidare konkretisering av affärsidén där man tvingas svara på en hel del frågor om hur företaget ska se ut och hur det ska drivas; se även affärsplan mall.

Franchise? Ett alternativ till egen affärsidé

Vill du starta eget företag men hittar inte riktigt rätt affärsidé? Ett alternativ kan då vara att starta företag som franchisetagare. Läs mer om ämnet i vår artikel:

Vad är franchise? (inkl. lista över svenska franchiseföretag)

Se även vår steg-för-steg-guider för att:

Starta aktiebolag

Starta handelsbolag

Starta enskild firma