⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Hitta rätt affärsidé

Starta Eget Info Logotyp-bild

För att starta eget företag krävs en bärkraftig affärsidé. Affärsidén utgör kärnan i affärsprojektet och kommer ligga till grund för all framtida planering. Affärsidén är med andra ord själva grunden i företaget.

Du läser mer om affärsidéer i artikeln nedan. Vår mall för affärsplan finns här.

Utvärdering av affärsidéer – checklista

Det är därför viktigt att stanna upp en stund för att fråga sig om affärsidén har förutsättningar att bära hela vägen fram innan man sätter igång att genomföra den. Nedan finns en checklista som kan användas för att utvärdera nya affärsidéer.

 • Är affärsidén realistisk?
 • Har du de resurser, den kompetens och det nätverk som krävs för att genomföra affärsidén?
 • Vilken är marknaden för din affärsidé? Vilka de tilltänkta köparna? Skapa en profil för dessa: ålder, ort, inkomstnivå, yrke, osv. Kommer du att ha återkommande, och lojala kunder? Varför ska de tilltänkta köparna köpa just din produkt eller tjänst? Är de villiga att betala det pris du tänker dig?
 • Genomför en marknadsanalys. Hur ser konkurrensen i marknaden ut? Hur är marknaden uppdelad idag? Vilka företag på marknaden har vilka andelar? Vilka trender finns i marknaden?
 • Analysera konkurrenterna. Vilka är dina konkurrenter? Vilka styrkor och svagheter har dina konkurrenter, och hur passar din affärsidé in på bland konkurrenterna? På vilket sätt skiljer sig din affärsidé ifrån företag på marknaden? Vilka är dina indirekta konkurrenter (dvs företag som löser samma problem som din affärsidé, men på ett annat sätt)?
 • Exakt hur kommer du att nå ut kunderna, dvs hur ska dessa få reda på att ditt företag finns? Direktkontakt? Marknadsföring? Reklam?
 • Analysera lönsamheten i din affärsidé. Exakt hur ska företaget tjäna pengar? Har du det startkapital som behövs? Är du villig att satsa kapital och tid på att realisera affärsidén? Hur ska företaget finansieras? Hur mycket kostnader och intäkter bör du kunna förvänta dig? Vilken lönsamhetspotential finns i affärsidén på kort och lång sikt?
 • Exakt hur kommer du att ta betalt? Vad kommer priset att vara? Hur jämförs detta pris med konkurrenters priser?
 • Vilket problem löser din affärsidé? På vilket sätt löser din affärsidé detta problem bättre än andra existerande företag?
 • Skulle du tycka att det vore roligt att arbeta med affärsidén, på kort och lång sikt?
 • Har du den kompetens och de resurser som behövs för att realisera affärsidén?
 • Har du skrivit en affärsplan?
 • Be flera vänner och bekanta om feedback på din affärsidé. Gärna av någon som har erfarenhet av att starta företag.
 • Vilken företagsform kommer företaget att drivas i? Aktiebolag eller Handelsbolag, eller Enskild firma?
 • Hur vill du att företagets varumärke uppfattas?
 • Hur ska produkten eller tjänsten skapas? Är den processen tillräckligt genomtänkt? Hur mycket kommer produktion att kosta? Hur mycket kommer utveckling av produkten eller tjänsten att kosta, och hur lång tid kommer utvecklingen att ta? Finns det en risk att detta kommer att bli mycket svårt?
 • Hur många anställda, och vilken typ av anställda kommer att behövas, på kort och lång sikt? Vilka leverantörer behövs?
 • Vilka riskfaktorer finns? Vad skulle kunna göra att affärsidén misslyckas?
 • Behövs någon typ att licens eller liknande?

Exekvering och löpande justering

Men förutom en fungerande affärsidé krävs givetvis också att affärsidén exekveras på ett bra sätt, dvs att man utför affärsidén på ett sätt som är effektivt. Stora justeringar av affärsidén kan därför innebära att man tvingas göra om en stor del av det arbete som man redan har lagt ner på företaget.

Tips på andra artiklar om att hitta affärsidéer:

Har du en affärsidé? (verksamt.se)

Spara arbete med affärsplan och marknadsplan

När man har kommit så långt i processen att man tror att man har hittat en bärkraftig affärsidé är det dags att göra en affärsplan och en marknadsplan.

Konkretisering med hjälp av affärsplanen

Affärsplanen utgör egentligen en vidare konkretisering av affärsidén där man tvingas svara på en hel del frågor om hur företaget ska se ut och hur det ska drivas; se även affärsplan mall.

Franchise? Ett alternativ till egen affärsidé

Vill du starta eget företag men hittar inte riktigt rätt affärsidé? Ett alternativ kan då vara att starta företag som franchisetagare. Läs mer om ämnet i vår artikel:

Vad är franchise? (inkl. lista över svenska franchiseföretag)

Se även vår steg-för-steg-guider för att:

Starta aktiebolag

Starta handelsbolag

Starta enskild firma