Grunden för företaget är affärsidéen

Affärsidé

För att starta eget företag krävs en bärkraftig affärsidé (läs mer om att starta bolag). Affärsidén utgör kärnan i affärsprojektet och kommer ligga till grund för all framtida planering. Affärsidén är med andra ord själva grunden i företaget.
Men förutom en fungerande affärsidé krävs givetvis också att affärsidén exekveras på ett bra sätt, dvs att man utför affärsidén på ett sätt som är effektivt. Stora justeringar av affärsidén kan därför innebära att man tvingas göra om en stor del av det arbete som man redan har lagt ner på företaget. Det är därför viktigt att stanna upp en stund för att fråga sig om affärsidén har förutsättningar att bära hela vägen fram innan man sätter igång att genomföra den.
Läs även om Franchiseföretag, Köpa företag och Företagsmaklare.

Den första frågan man måste ställa sig när man får en affärsidé är om den är realistisk. Det är till exempel viktigt att fråga sig om man själv har de resurser, den kompetens och det nätverk som krävs för att genomföra den. Man måste även kunna svara på frågan vem som är kunden och om denne är beredd att betala för produkten. När man har svarat på denna fråga måste man även kunna svara på frågan hur betalning praktiskt ska genomföras.

När man har kommit så långt i processen att man tror att man har hittat en bärkraftig affärsidé är det dags att göra en affärsplan och en marknadsplan. Affärsplanen utgör egentligen en vidare konkretisering av affärsidén där man tvingas svara på en hel del frågor om hur företaget ska se ut och hur det ska drivas. Mer information om vad detta innebär går att hitta via länkarna bredvid denna artikel.