⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Hitta rätt bokföringsprogram 2024

Starta Eget Info Logotyp-bild

I den här artikeln finns en jämförelse av 11 vanliga bokföringsprogram. Artikeln beskriver även hur man utvärderar bokföringsprogram och besvarar de allra flesta vanliga frågor relaterade till att använda bokföringsprogram.

Artikelns innehåll:

Läs även vår jämförelse av de vanligaste faktureringsprogrammen.

Vad ska man ha i åtanke när man väljer bokföringsprogram?

Vid val av bokföringsprogram bör följande faktorer utvärderas. I vår jämförelse av de vanligaste bokföringsprogrammen nedan finns information om dessa faktorer.

 1. Priser och olika abonnemang: De flesta bokföringsprogram köps som abonnemang, där de dyrare abonnemangen innehåller fler funktioner.
 2. Koppling till bank: De flesta bokföringsprogram erbjuder koppling till de vanligaste bankerna, vilket innebär att du kan ladda ned data om dina transaktioner ifrån banken direkt till bokföringsprogrammet, vilket sparar mycket tid.
 3. Support: De flesta bokföringsprogram erbjuder någon typ av support, i varje fall för de lite dyrare abonnemangen. Se till att supporten är av den typ du önskar: chatt, e-post, och/eller telefon. Se även till att supporten gäller teknisk support och/eller support gällande hur man bokför enligt önskemål.
 4. Lönehantering: En del abonnemang inkluderar funktioner för lönehantering.
 5. Fakturahantering: En del abonnemang inkluderar funktioner för att skicka fakturor, hålla reda på om de betalats, påminnelser gällande obetalda fakturor, m.m.
 6. Prova på gratis: De flesta bokföringsprogram erbjuder någon typ av kostnadsfri prova-på-period.
 7. Molnbaserat: De flesta bokföringsprogram är molnbaserade. Detta innebär att data lagras hos bokföringsprogrammet och att man kan bokföra ifrån vilken dator som helst via internet.
 8. Trustpilots betyg: Trustpilot är en internationellt erkänd hemsida för recensioner av ett mycket stort antal tjänster och produkter. Vi har inkluderat en länk till respektive bokföringsprograms betyg hos Trustpilot. När du tittar på ett bokföringsprograms omdöme på Trustpilot är det viktigt att du inte bara analyserar själva betyget utan även hur många personer som gett ett betyg.
 9. De flesta bokföringsprogram har ett mycket stort antal olika funktioner. Sist i utvärderingen för varje bokföringsprogram länkar vi till respektive bokföringsprograms hemsida där det framgår detaljerad information om exakt vilka funktioner som ingår i vilket abonnemang, priser för tilläggstjänster m.m. Dessa inkluderar bland annat funktioner för:
  - deklarationsbilagor och koppling till Skatteverket
  - bokföringsmallar
  - budget
  - att fota kvitton
  - fakturaköp
  - påminnelse/inkasso gällande obetalda fakturor
  - Rot och Rut
  - kreditupplysning, m.m.

Allmänt om bokföringsprogram

Gratis bokföringsprogram

Marknaden erbjuder ett stort utbud av bokföringsprogram. Det finns till och med gratis bokföringsprogram. Exempelvis så har Dooer en enklare version av sitt program gratis.

Så fungerar bokföringsprogram

Praktiskt sett fungerar bokföringsprogram så här. Användaren registrerar affärshändelser löpande i bokföringsprogrammet. Vanligtvis kan även motsvarande verifikationer laddas upp och arkiveras i bokföringsprogrammet. Programmet sorterar dessa affärshändelser automatiskt, till en bokföring som uppfyller gällande lagar och krav.

Användaren kan med hjälp av färdiga funktioner även generera bokföringsrapporter som kan utgöra underlag för exempelvis en årsredovisning. Med bokföringsprogrammen följer som regel även omfattande information om hur den praktiska bokföringen och redovisningen ska gå till, bland annat gällande hur olika typer av affärshändelser ska registreras.

Bokföring är central verksamhet

Bokföring är en central del i företagets administration. Ett bra bokföringsprogram och en välskött bokföring kan medföra sänkta kostnader avseende administration och arvoden till eventuella revisorer.

Styrelsen ansvarar för bokföring

Det är viktigt att tänka på att bokföringsprogrammen inte tar ansvar för att bokföringen görs korrekt. Det ansvaret vilar istället hos företagaren själv. För aktiebolag är det aktiebolagets styrelse som har detta ansvar.

Vanliga frågor

Kan man göra bokföringen själv?

Ja, man kan absolut göra bokföringen själv. Det kräver en del arbete med att lära sig grundläggande bokföring, och hur bokföringsprogram fungerar, men när man väl lärt sig detta så är det ganska enkelt. Det tar inte heller så lång tid att göra bokföringen själv. De flesta bokföringsprogram är pedagogiska, och har en bra kundsupport. Notera att detta gäller för många mindre företag som vanligtvis inte har så komplicerad och omfattande bokföring, men att det givetvis finns undantag.

Vad kostar ett bokföringsprogram?

Priset för bokföringsprogram varierar såklart. De flesta bokföringsprogram kostar mellan 200 SEK och 700 SEK per månad, beroende på vilka funktioner som ingår. Det finns dock till och med gratis bokföringsprogram (se rubrik ovan).

Vilket bokföringsprogram är enklast?

Bland de enklare bokföringsprogrammen finns exempelvis Bokio och Speedledger. Se jämförelsen nedan för mer information.

Hur ofta måste man bokföra?

När det gäller affärshändelser som involverar kontanta betalningar så är huvudregeln att bokföring ska ske senast en arbetsdag i efterhand.

För affärshändelser som inte involverar kontanta betalningar så är huvudregeln att dessa ska bokföras så snart det är möjligt, vilket innebär vid den tidpunkt då tillräckligt mycket information om affärshändelsen finns tillgänglig.

Undantag ifrån huvudreglerna: Det finns undantag som möjliggör senareläggning av den del av bokföringen som inte involverar kontanta betalningar. Generellt sett gäller att ju mindre företag (i termer av omsättning och antal verifikationer) desto senare är det acceptabelt att bokföringen görs. För de minsta företagen så kan bokföring senareläggas till efter räkenskapsårets slut. Läs mer om dessa undantag här: Skatteverket.se (Tidpunkten för bokföring).

Måste alla företag göra bokföring?

Ja, alla företag måste göra bokföring. Det spelar ingen roll om företaget drivs som aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma, eller hur litet företaget är.

Vad händer om det blir fel i bokföringen?

Om det blivit fel i bokföringen så ska detta rättas till, vilket görs genom en så kallad rättelsepost. Rättelseposten ska göras i samband med att felet upptäcks. Det innebär att man inte ska gå tillbaka och rätta den felaktiga bokföringen, utan istället att man adderar en rättelsepost som beskriver och väger upp för det ursprungliga felet. Är det ett betydande fel kan det vara värt att prata med en fackman, exempelvis en jurist eller en revisor.

Vilken myndighet ansvarar för kontroll av bokföringen?

Både ekobrottsmyndigheten och skatteverket hanterar frågor som gäller bokföring. Ekobrottsmyndigheten har hand om bokföringsbrott. Skatteverket utför kontroller av företagens bokföring.

Får man bokföra för hand på papper?

Ja man får bokföra för hand på papper, men det finns regler för hur detta ska gå till. Det är i de flesta fall enklare och säkrare att göra bokföringen i ett bokföringsprogram.

Ser kraven gällande bokföring olika ut beroende på om det gäller enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag?

Alla företag oavsett företagsform måste upprätta bokföring, och de allra flesta regler gällande bokföring gäller för alla företagsformer. Reglerna gällande bokslut skiljer sig dock i vissa avseenden. Läs mer i vår artikel om bokslut.

Ska man spara verifikationer i pappersform eller digitalt? Hur länge ska verifikationer sparas, och hur?

Verifikationer ska arkiveras (sparas) i den form de inkommit till företaget. Exempelvis ska fakturor som inkommit på papper sparas på papper, medan fakturor som inkommit digitalt ska sparas digitalt.

Bokföringen, inklusive verifikationer, ska arkiveras i minst sju år. Arkiven ska vara överskådliga, ordnande och tillgängliga.

Vad händer om man inte gör sin bokföring?

Om man inte gör sin bokföring så rör det sig sannolikt om bokföringsbrott. Se Ekobrottsmyndigheten.se (Om bokföringsbrott).

Jämförelse av de vanligaste bokföringsprogrammen

  Bokföringsprogram:     Speedledger  
  Pris: 99 SEK/mån (Bokföring).
134 SEK/mån (Bokföring + Fakturering).
  Koppling till bank: Ja.
  Support: Ja.
  Lönehantering: Ja, mot en extra kostnad om 69 SEK/månad + 49 SEK per lönespecifikation.
  Fakturahantering: Ja, mot en extra kostnad om 69 SEK/månad.
  Prova på gratis: Ja.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Mycket högt betyg av väldigt många användare. Trustpilot (Speedledger).
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: Speedledger.se/pris-bestall och Speedledger.se/bokforingsprogram.


  Bokföringsprogram:     Bokio  
  Pris: Premium 299 SEK/månad.
Premium Plus 599 SEK/månad.
  Koppling till bank: Ingår i Premium & Premium Plus.
  Support: Ingår i Premium Plus.
  Lönehantering: Ingår i Premium & Premium Plus.
  Fakturahantering: Ja.
  Prova på gratis: Ja.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Högt betyg av många användare. Trustpilot (Bokio).
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: Bokio.se/priser/.


  Bokföringsprogram:     Acconomy AB  
  Pris: 250 SEK/månad.
  Koppling till bank: Nej.
  Support: Ja support 24/7 via telefon och e-post.
  Lönehantering: Nej.
  Fakturahantering: Ja.
  Prova på gratis: Ja.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Bra betyg men inte så många användare. Trustpilot (Acconomy).
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: Acconomy.com/bokforingsprogram.


  Bokföringsprogram:     iNBooks  
  Pris: 139 SEK/månad.
  Koppling till bank: Ja.
  Support: Ja via chatt/e-mail/telefon.
  Lönehantering: Nej.
  Fakturahantering: Ja.
  Prova på gratis: Ja.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Ganska bra betyg men av mycket få användare. Trustpilot (iNBooks).
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: inbooks.se/det-har-ingar & inbooks.se/priser.


  Bokföringsprogram:     Dooer  
  Pris: Gratis.
  Koppling till bank: Ja.
  Support: Ja per mejl.
  Lönehantering: Ja.
  Fakturahantering: Ja.
  Prova på gratis: Gratis.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Ganska dåligt betyg av många användare. Trustpilot (Dooer).
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: Dooer.com/bokforing. Dooer har en redovisningsbyrå som heter Voitto som kan ta hand om hela din bokföring för en månadskostnad om 795-1195 SEK/månad: Voitto.se/pris.


  Bokföringsprogram:     Fortnox Bokföringsprogram  
  Pris: Bokföring 129, SEK/månad.
Fortnox Bas 229, SEK/månad.
Fortnox Standard, 329 SEK/månad.
Fortnox Plus, 479 SEK/månad.
  Koppling till bank: Ingår from Bas.
  Support: Ja.
  Lönehantering: Ingår from Plus.
  Fakturahantering: Ingår from Standard.
  Prova på gratis: Ja för nystartade företag.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Ganska bra betyg av många användare. Trustpilot (Fortnox).
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: Fortnox.se/paket och Fortnox.se/../bokforingsprogram.


  Bokföringsprogram:     Visma eEkonomi (Visma Spcs)  
  Pris: Visma eEkonomi Bokföring, 169 SEK/mån.
Visma eEkonomi Smart, 249 SEK/mån.
Visma eEkonomi Pro, 399 SEK/mån.
  Koppling till bank: Ja.
  Support: Ja via telefon, chatt eller forum.
  Lönehantering: Ja, mot en kostnad om 35 SEK per lönebesked.
  Fakturahantering: Ingår från och med Smart.
  Prova på gratis: Ja.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Dåligt betyg av många användare. Trustpilot (Visma).
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: vismaspcs.se/.../visma-eekonomi#se-priser.


  Bokföringsprogram:     Hogia  
  Pris: OpenBusiness Liten, från 300 SEK/mån.
OpenBusiness Stor, från 400 SEK/mån.
  Koppling till bank: Ja.
  Support: Ja per telefon och e-post.
  Lönehantering: Igår from Plus.
  Fakturahantering: Ja.
  Prova på gratis: Nej.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Saknas.
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: Hogia.se (Hogia OpenBusiness).


  Bokföringsprogram:     Björn Lundén  
  Pris: 169 SEK/mån.
  Koppling till bank: Nej.
  Support: Ja, programsupport via chatt.
  Lönehantering: Nej.
  Fakturahantering: Kostar extra.
  Prova på gratis: Ja.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Saknas.
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: Bjornlunden.se/program/
bokföringsprogram
.


  Bokföringsprogram:     Enkelbok  
  Pris: Gratis.
Paketet Bas kostar 299/månad och inkluderar hjälp ifrån en redovisningskonsult.
  Koppling till bank: Ja.
  Support: Ja via e-post.
  Lönehantering: Ja.
  Fakturahantering: Ja.
  Prova på gratis: Programmet är gratis.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Saknas.
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: Enkelbok.se.


  Bokföringsprogram:     Procountor (Accountor Finago)  
  Pris: 4 stycken olika abonnemang från 199 – 899 SEK/mån.
  Koppling till bank: Ja.
  Support: Ja epost och telefon.
  Lönehantering: Nej.
  Fakturahantering: Ja.
  Prova på gratis: Ja.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Saknas.
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: Procountor.se/bokforingsprogram/
priser/
.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).