Bokföringsprogram

 
Kravet på att företag ska upprätta bokföring har funnits länge. Tidigare innebar detta att den som skulle starta eget företag var tvungen att lägga en hel del tid dels på att lära sig bokföring och redovisning, dels på att tillämpa denna kunskap. I och med de datorstödda bokföringsprogrammens intåg på marknaden har bokföring och redovisning underlättats dramatiskt. Med bokföringsprogrammen följer som regel även information om hur den praktiska bokföringen och redovisningen ska gå till. Ofta är bokföringsprogrammen även faktureringsprogram, läs mer om faktureringsprogram här.
Bokföringsprogram fungerar rent praktiskt så att affärshändelser registreras direkt i ett datorprogram som – förutsatt att affärshändelsen registrerats korrekt – sedan sorterar och administrerar informationen korrekt.

Marknaden erbjuder ett stort utbud av bokföringsprogram och idag finns det till och med gratis bokföringsprogram att ladda ner från Internet. För den som ska starta eget företag är det dock viktigt att ha i minnet att bokföringen är en central del i företagets administration och att ett bra bokföringsprogram kan medföra sänkta kostnader avseende administration och arvode till eventuella redovisningskonsulter eller revisorer.

Det är även viktigt att tänka på att bokföringsprogrammen i sig inte tar ansvaret för att bokföringen sker korrekt – det gör företagaren själv eller i förekommande fall företagets styrelse. Därför är det en bra idé för den eller de som ska starta eget företag att se till att åtminstone någon av dem som är delaktiga i företagets egen bokföring och redovisning behärskar grundläggande bokföring och redovisning.

Nedan följer en lista på några av de vanligaste bokförningsprogrammen som är tillgängliga på marknaden.