⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Hitta rätt bokföringsprogram 2023

Starta Eget Info Logotyp-bild

I artikeln finns en jämförelse av 11 vanliga bokföringsprogram. Artikeln beskriver även hur man bokför med bokföringsprogram, hur man utvärderar vilket bokföringsprogram som är lämpligt och besvarar de allra flesta vanliga frågor som rör ämnet.

Artikelns innehåll:

Läs även vår jämförelse av de vanligaste faktureringsprogrammen.

Vad ska man ha i åtanke när man väljer bokföringsprogram?

De flesta av bokföringsprogrammen har några stycken olika abonnemang där de dyrare abonnemangen inkluderar fler funktioner. Nedan följer en beskrivning av vilka av de viktigaste funktionerna som ingår i vilket abonnemang för de vanligaste bokföringsprogrammen på marknaden i Sverige. De funktioner vi valt att fokusera på är:

 1. Priser och olika abonnemang: De flesta av bokföringsprogrammen köps som olika abonnemang, där de dyrare abonnemangen innehåller fler funktioner.
 2. Koppling till bank: De flesta av bokföringsprogrammen erbjuder koppling till de vanligaste bankerna, vilket innebär att du kan ladda ned data om dina transaktioner direkt till bokföringsprogrammet (vilket såklart sparar tid).
 3. Support: De flesta av bokföringsprogrammen erbjuder någon typ av support, i varje fall för de lite dyrare abonnemangen. Se till att supporten är av den typ du önskar: chat, e-post, och/eller telefon. Se även till att supporten gäller teknisk och/eller support gällande hur man bokför enligt önskemål.
 4. Lönehantering: En del abonnemang inkluderar funktionalitet för att hålla reda på löner till anställda.
 5. Fakturahantering: En del abonnemang inkluderar funktionalitet för att skicka fakturor, att hålla reda på om de betalats, påminnelser gällande obetalda fakturor, mm.
 6. Prova på gratis: Det flesta av bokföringsprogrammen erbjuder någon typ av kostnadsfri prova-på-period.
 7. Molnbaserat: De flesta bokföringsprogram är nu för tiden molnbaserade, det vill säga att data lagras hos bokföringsprogrammet och man kan bokföra ifrån vilken dator som helst via internet och sina inloggningsuppgifter.
 8. Trustpilots betyg: Trustpilot är en internationellt erkänd hemsida för recensioner av ett mycket stort antal tjänster och produkter. Vi har inkluderat en länk till respektive bokföringsprograms betyg hos Trustpilot. När du tittar på ett bokföringsprograms omdöme på Trustpilot är det viktigt att du inte bara analyserar själva betyget utan även hur många personer som gett ett betyg.
 9. Det är värt att notera att de flesta av bokföringsprogrammen har ett mycket stort antal olika funktioner. Sist i utvärderingen för varje bokföringsprogrammen ger vi därför länkar till respektive bokföringsprograms hemsida (specifika undersidor) där det framgår detaljerad information om exakt vilka funktioner som ingår i vilket abonnemang, priser för tilläggstjänster mm. Dessa inkluderar bland annat funktioner för:
  - deklarationsbilagor och koppling till Skatteverket
  - bokföringsmallar
  - budget
  - att fota kvitton
  - att sälja fakturor (läs mer fakturaköp här)
  - påminnelse/inkasso/Kronogoden gällande skickade fakturor
  - Rot och Rut
  - begränsat/obegränsat antal användare ingår i priset
  - kreditupplysning, mm.

Allmänt om bokföringsprogram

Gratis bokföringsprogram

Marknaden erbjuder ett stort utbud av bokföringsprogram och idag finns det till och med gratis bokföringsprogram; se exempelvis Dooer som har en enklare version av sitt program gratis.

Bokföringsprogrammen underlättar

Kravet på att företag ska upprätta bokföring har funnits länge. Tidigare innebar detta att den som skulle starta eget företag var tvungen att lägga en hel del tid dels på att lära sig bokföring och redovisning, och även på att tillämpa denna kunskap.

I och med de datorstödda bokföringsprogrammens intåg på marknaden har bokföring och redovisning underlättats dramatiskt. Med bokföringsprogrammen följer som regel även information om hur den praktiska bokföringen och redovisningen ska gå till.

Ofta är bokföringsprogrammen även faktureringsprogram.

Så fungerar bokföringsprogram

Bokföringsprogram fungerar rent praktiskt så att affärshändelser registreras direkt i ett datorprogram som – förutsatt att affärshändelsen registrerats korrekt – sedan sorterar och administrerar informationen korrekt.

Bokföring är central verksamhet

För den som ska starta eget företag är det dock viktigt att ha i minnet att bokföringen är en central del i företagets administration och att ett bra bokföringsprogram kan medföra sänkta kostnader avseende administration och arvode till eventuella redovisningskonsulter eller revisorer.

Styrelsen ansvarar för bokföring

Det är även viktigt att tänka på att bokföringsprogrammen i sig inte tar ansvaret för att bokföringen sker korrekt – det gör företagaren själv, eller i förekommande fall företagets aktiebolagets styrelse (läs mer om detta ansvar här).

Därför är det en bra idé för den eller de som ska starta eget företag att se till att åtminstone någon av dem som är delaktiga i företagets egen bokföring och redovisning behärskar grundläggande bokföring och redovisning.

Vanliga frågor

Kan man göra bokföringen själv?

Ja, man kan absolut göra bokföringen själv. Det kräver en del arbete med att lära sig grundläggande bokföring, och hur bokföringsprogram fungerar, men när man väl lärt sig detta så är det ganska enkelt, och det tar inte så lång tid att göra bokföringen själv. De flesta bokföringsprogram är pedagogiska, och har bra support vilket underlättar. Notera att detta gäller för många mindre företag som vanligtvis inte har så komplicerad och omfattande bokföring, men att det givetvis finns undantag.

Vad kostar ett bokföringsprogram?

Priset för bokföringsprogram varierar såklart. De flesta bokföringsprogram kostar mellan 200 SEK och 700 SEK per månad, beroende på vilka funktioner som ingår, men det finns till och med gratis bokföringsprogram (se rubrik ovan).

Vilket bokföringsprogram är enklast?

Bland de enklare bokföringsprogrammen finns exempelvis Bokio och Speedledger (se jämförelsen nedan).

Hur ofta måste man bokföra?

När det gäller affärshändelser som involverar kontanta betalningar så är huvudregeln att bokföring ska ske senast en arbetsdag i efterhand.

För affärshändelser som inte involverar kontanta betalningar så är huvudregeln att dessa ska bokföras så snart det är möjligt, vilket innebär vid den tidpunkt då tillräckligt mycket information om affärshändelsen finns tillgänglig.

Undantag ifrån huvudreglerna: Det finns dock undantag som möjliggör senareläggning av den del av bokföringen som inte involverar kontanta betalningar. Generellt sätt gäller att ju mindre företag (i termer av omsättning och antal verifikationer) desto senare är det acceptabelt att bokföringen sker. För de minsta företagen så kan bokföring senareläggas till efter räkenskapsårets slut. Läs mer om dessa undantag här: Skatteverket.se (Tidpunkten för bokföring).

Måste alla företag göra bokföring?

Ja, alla företag måste göra bokföring. Det spelar ingen roll om företaget drivs som aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma, eller hur litet företaget är.

Vad händer om det blir fel i bokföringen?

Om det blivit fel i bokföringen så ska detta rättas till, vilket görs genom en så kallad rättelsepost. Rättelseposten ska göras i samband med att felet upptäcks. Det innebär att man inte ska gå tillbaka och rätta den felaktiga bokföringen, utan istället att man adderar en rättelsepost som beskriver och väger upp för det ursprungliga felet. Är det ett betydande fel, eller om du är osäker på detta, kan det vara värt att prata med en fackman (exempelvis en jurist eller en revisor) om saken.

Vilken myndighet ansvarar för kontroll av bokföringen?

Både ekobrottsmyndigheten och skatteverket hanterar frågor som gäller bokföring. Ekobrottsmyndigheten har hand om bokföringsbrott. Skatteverket utför kontroller av företagens bokföring.

Får man bokföra för hand på papper?

Ja man får bokföra för hand på papper, men det finns regler för hur detta ska gå till. Det är i de flesta fall enklare och säkrare att göra bokföringen i ett bokföringsprogram.

Ser kraven gällande bokföring olika ut beroende på om det gäller enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag?

Alla företag oavsett företagsform måste upprätta bokföring, och de allra flesta reglerna gällande bokföring gäller för alla företagsformer. Reglerna gällande bokslut skiljer sig dock i vissa avseenden. Läs mer i vår artikel om bokslut.

Ska man spara verifikationer i pappersform eller digitalt? Hur länge ska dessa sparas, och hur?

Bokföringen ska arkiveras (dvs sparas) i den form den inkommit till företaget. Exempelvis ska fakturor som inkommit på papper sparas på papper, medan fakturor som inkommit digitalt ska sparas digitalt.

Bokföringen ska arkiveras i minst sju år. Arkiven ska vara överskådliga, ordnande och tillgängliga.

Vad händer om man inte gör sin bokföring?

Om man inte gör sin bokföring så rör det sig sannolikt om bokföringsbrott. Se Ekobrottsmyndigheten.se (Om bokföringsbrott).

Jämförelse av de vanligaste bokföringsprogrammen

  Bokföringsprogram:     Speedledger  
  Pris: 189 kr/mån (Enskild firma).
299 kr/mån (Standard [för AB, HB, mm])
  Koppling till bank: Ja.
  Support: Ja.
  Lönehantering: Ja men extra kostnad om 69 SEK/månad + 49 SEK per lönespecifikation.
  Fakturahantering: Ja men extra kostnad om 69 SEK/månad.
  Prova på gratis: Ja.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Mycket högt betyg av väldigt många användare. Trustpilot (Speedledger).
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: Speedledger.se/pris-bestall och Speedledger.se/bokforingsprogram


  Bokföringsprogram:     Bokio  
  Pris: Premium 199 SEK/månad.
Pro 599 SEK/månad.
  Koppling till bank: Ingår i premium & pro.
  Support: Ingår i Pro.
  Lönehantering: Ingår i premium & pro.
  Fakturahantering: Ja.
  Prova på gratis: Ja.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Högt betyg av många användare. Trustpilot (Bokio).
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: Bokio.se/priser/


  Bokföringsprogram:     Acconomy AB  
  Pris: 250 SEK/månad.
  Koppling till bank: Nej.
  Support: Ja support 24/7 via telefon och e-post.
  Lönehantering: Nej.
  Fakturahantering: Ja.
  Prova på gratis: Ja.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Bra betyg men inte så många användare. Trustpilot (Acconomy).
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: Acconomy.com/bokforingsprogram.


  Bokföringsprogram:     iNBooks  
  Pris: 139/månad.
  Koppling till bank: Ja.
  Support: Ja via chatt/e-mail/telefon.
  Lönehantering: Nej.
  Fakturahantering: Ja.
  Prova på gratis: Ja.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Ganska bra betyg men av mycket få användare. Trustpilot (iNBooks).
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: inbooks.se/det-har-ingar & inbooks.se/priser.


  Bokföringsprogram:     Dooer  
  Pris: Gratis.
  Koppling till bank: Ja.
  Support: Ja per mejl.
  Lönehantering: Ja.
  Fakturahantering: Ja.
  Prova på gratis: Gratis.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Ganska dåligt betyg av många användare. Trustpilot (Dooer).
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: Se: Dooer.com/bokforing. Dooer har en redovisningsbyrå som heter Voitto som kan ta hand om hela din bokföring för en månadskostnad om 795-1195 SEK/månad; se Voitto.se/pris.


  Bokföringsprogram:     Fortnox Bokföringsprogram  
  Pris: Bokföring 109, SEK/månad.
Fortnox Bas 159, SEK/månad.
Fortnox Standard, 229 SEK/månad.
Fortnox Plus, 329 SEK/månad.
  Koppling till bank: Ingår from Bas.
  Support: Ja.
  Lönehantering: Ingår from Plus.
  Fakturahantering: Ingår from Standard.
  Prova på gratis: Ja för nystartade företag
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Dåligt betyg av många användare. Trustpilot (Fortnox).
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: Fortnox.se/paket och Fortnox.se/../bokforingsprogram.


  Bokföringsprogram:     Visma eEkonomi (Visma Spcs)  
  Pris: Visma eEkonomi Bokföring, 149 SEK/mån.
Visma eEkonomi Smart, 219 SEK/mån.
Visma eEkonomi Pro, 399 SEK/mån.
  Koppling till bank: Ja.
  Support: Ja via telefon, chatt eller forum.
  Lönehantering: Ja (35 SEK per lönebesked).
  Fakturahantering: Ingår from Smart.
  Prova på gratis: Ja.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Dåligt betyg av många användare. Trustpilot (Visma).
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: ..visma-eekonomi#se-priser (Klicka på ”Jämför varianter”)


  Bokföringsprogram:     Hogia  
  Pris: Smart Bokföring, 129 SEK/mån.
Paketet Standard, 198 SEK/mån.
Paketet Plus, 299 SEK/mån.
Paketet Aktiebolag, 399 SEK/mån.
  Koppling till bank: Ja.
  Support: Ja per telefon och e-post.
  Lönehantering: Igår from Plus.
  Fakturahantering: Ja.
  Prova på gratis: Nej.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Saknas.
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: hogia.se/../smart-bokforing/.
Smalloffice.hogia.se/produkter/.


  Bokföringsprogram:     Björn Lundén  
  Pris: 149 SEK/mån.
  Koppling till bank: Nej.
  Support: Ja, programsupport via chatt.
  Lönehantering: Nej.
  Fakturahantering: Kostar extra.
  Prova på gratis: Ja.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Saknas.
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: Bjornlunden.se/program/
bokföringsprogram
.


  Bokföringsprogram:     Enkelbok  
  Pris: Gratis.
Paketet Bas kostar 299/månad och inkluderar hjälp ifrån en redovisningskonsult.
  Koppling till bank: Ja.
  Support: Ja via e-post.
  Lönehantering: Ja.
  Fakturahantering: Ja.
  Prova på gratis: Programmet är gratis.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Saknas.
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: Enkelbok.se.


  Bokföringsprogram:     Procountor (Accountor Finago)  
  Pris: 6 stycken olika abonnemang från 209 – 1890 SEK/mån.
  Koppling till bank: Ja.
  Support: Ja epost och telefon.
  Lönehantering: Nej.
  Fakturahantering: Ja.
  Prova på gratis: Ja.
  Molnbaserat: Ja.
  Trustpilots betyg: Saknas.
  Detaljerad beskrivning priser och funktioner: Procountor.se/bokforingsprogram/
priser/

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ” Cookies och disclaimer” (längst ned).