Hitta rätt bokföringsprogram

Den här artikeln berör bokföringsprogram ifrån olika synvinklar. Artikeln tar några minuter att läsa.

Se även: vår artikel om faktureringsprogram.

Gratis bokföringsprogram

Marknaden erbjuder ett stort utbud av bokföringsprogram och idag finns det till och med gratis bokföringsprogram; se exempelvis Bokio som har en enklare version av sitt program gratis.

Bokföringsprogram på marknaden

Nedan följer en lista på några av de vanligaste bokföringsprogrammen som är tillgängliga på marknaden.

Bokföringsprogrammen underlättar

Kravet på att företag ska upprätta bokföring har funnits länge. Tidigare innebar detta att den som skulle starta eget företag var tvungen att lägga en hel del tid dels på att lära sig bokföring och redovisning, och även på att tillämpa denna kunskap.

I och med de datorstödda bokföringsprogrammens intåg på marknaden har bokföring och redovisning underlättats dramatiskt. Med bokföringsprogrammen följer som regel även information om hur den praktiska bokföringen och redovisningen ska gå till.

Ofta är bokföringsprogrammen även faktureringsprogram.

Så fungerar bokföringsprogram

Bokföringsprogram fungerar rent praktiskt så att affärshändelser registreras direkt i ett datorprogram som – förutsatt att affärshändelsen registrerats korrekt – sedan sorterar och administrerar informationen korrekt.

Bokföring är central verksamhet

För den som ska starta eget företag är det dock viktigt att ha i minnet att bokföringen är en central del i företagets administration och att ett bra bokföringsprogram kan medföra sänkta kostnader avseende administration och arvode till eventuella redovisningskonsulter eller revisorer.

Styrelsen ansvarar för bokföring

Det är även viktigt att tänka på att bokföringsprogrammen i sig inte tar ansvaret för att bokföringen sker korrekt – det gör företagaren själv, eller i förekommande fall företagets aktiebolagets styrelse (läs mer om detta ansvar här).

Därför är det en bra idé för den eller de som ska starta eget företag att se till att åtminstone någon av dem som är delaktiga i företagets egen bokföring och redovisning behärskar grundläggande bokföring och redovisning.