Kommanditbolag

Kommanditbolag är en bolagsform i Sverige, bolagsformen förkortas KB. Ett kommanditbolag är en juridisk person och kan liknas vid en särskild typ av handelsbolag. Den egenskap som främst skiljer kommanditbolag från handelsbolag är att det finns två olika typer av delägare:
• Kommanditdelägare, dessa är inte personligen ansvarig för bolaget skulder, och
• Komplementärer, dessa är personligen ansvarig för bolaget skulder

Vitsen med kommanditbolag är att de olika delägarna kan inte behöver ta på sig samma risk personligen. Kommanditbolag är alltså en bra bolagsform för följande situationer

• Då man inte vill starta aktiebolag (exempelvis för att undvika den initiala investeringen om 50 000 kronor eller för att minska mängden redovisning), men samtidigt
• Vill att åtminstone en av delägarna (kommanditdelägarna) inte personligen ska vara ansvarig för bolagets skulder

För att starta ett kommanditbolag måste man registrera detta hos bolagsverket och det ska finnas ett avtal mellan delägarna.

Ett kommanditbolag måste ha minst en kommanditdelägare och minst en komplementär. Detta eftersom ett kommanditbolag utan komplementär skulle motsvara ett handelsbolag och ett kommanditbolag utan kommanditdelägare skulle motsvara ungefär ett aktiebolag (vilket ju också kräver en kapitalinsats för att starta), men i praktiken om ett kommanditbolag skulle sakna komplementärer så skulle bolaget räknas som handelsbolag och delägarna är personligt ansvariga för bolaget.

Se även sektionerna om att starta aktiebolag, starta handelsbolag, starta enskild firma och enkelt bolag.