Kommanditbolag

Artikeln beskriver kortfattat vad ett kommanditbolag är och jämför det med exempelvis aktiebolag och handelsbolag (läs även om enskild firma). Artikeln tar några minuter att läsa.

Vad är ett kommanditbolag?

Kommanditbolag är en bolagsform i Sverige, bolagsformen förkortas KB. Ett kommanditbolag är en juridisk person och kan liknas vid en särskild typ av handelsbolag. Den egenskap som främst skiljer kommanditbolag från handelsbolag är att det finns två olika typer av delägare:

  • Kommanditdelägare, dessa är inte personligen ansvarig för bolaget skulder, och
  • Komplementärer, vilka är personligen ansvarig för bolaget skulder.

Ett kommanditbolag måste ha minst en kommanditdelägare och minst en komplementär. Detta eftersom ett kommanditbolag utan komplementär skulle motsvara ett handelsbolag och ett kommanditbolag utan kommanditdelägare skulle motsvara ungefär ett aktiebolag (vilket ju också kräver en kapitalinsats för att starta), men i praktiken om ett kommanditbolag skulle sakna komplementärer så skulle bolaget räknas som handelsbolag och delägarna är personligt ansvariga för bolaget.

Kommanditbolag fördelar och nackdelar

Vitsen med kommanditbolag är att de olika delägarna inte behöver ta på sig samma risk personligen. Kommanditbolag kan alltså vara bra bolagsform för följande situationer:

  • Då man inte vill starta aktiebolag (exempelvis för att undvika den initiala investeringen om 25 000 kronor eller för att minska mängden redovisning), men samtidigt
  • Vill att åtminstone en av delägarna (kommanditdelägarna) inte personligen ska vara ansvarig för bolagets skulder.

Så startar man ett kommanditbolag

För att starta ett kommanditbolag måste man registrera detta hos bolagsverket och det ska även finnas ett avtal mellan delägarna. En enkel och tydlig beskrivning av hur man startar kommanditbolag finns hos Bolagsverket: Punktlista för att starta kommanditbolag (länk till Bolagsverket.se).