Om StartaEgetInfo.se

Handfast information för företagare

StartaEgetInfo.se har ambitionen att vara Sveriges mest användarvänliga hemsida med direkt användbar information för den som ska eller redan har startat eget företag.

Utifrån företagarens behov ges handfast information samt användbara dokument och mallar. StartaEgetInfo.se ger användbar information till företagare från företagare. All information på hemsidan är kostnadsfri.

För myndighetsinformation till företagare rekommenderar vi verksamt.se som drivs av myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Har du synpunkter på hemsidans innehåll, utvecklingsförslag eller av annan anledning vill kontakta oss är du välkommen att kontakta oss.

Det är alltid tillåtet att citera mindre textstycken av StartaEgetInfo.se, men ange alltid www.startaegetinfo.se som källa.