Företagsförsäkring

Den som ska starta eget företag måste alltid se företagets behov av försäkringsskydd och en företagsförsäkring är en självklarhet för de flesta företag. Det gäller särskilt om företaget har egna anställda.

Den här artikeln handlar om företagsförsäkringar i allmänhet och tar 3-5 minuter att läsa.

Försäkringsbolag som erbjuder företagsförsäkringar

Exempel på företagsförsäkringar

  1. Ansvarsförsäkring: detta är en försäkring mot att företaget blir tvunget att betala skadestånd under vissa förhållanden
  2. Egendomsförsäkring: försäkring av företagets egendomar
  3. Personalförsäkringar: försäkring av företagets personal 
  4. Transportförsäkringar (för tillämpliga branscher): försäkringar som gäller transporter.

Paketlösningar

Att ha en företagsförsäkring är en självklarhet för många typer av bolag. Frågan är som regel därför inte om företaget ska ha en företagsförsäkring utan vad företagsförsäkringen ska innehålla. 

Företagsförsäkringar består oftast av paket där olika försäkringar som behövs för det specifika företaget finns samlade. Behovet av försäkringar varierar dock mycket beroende på företagets verksamhet och det kan vara onödigt att försäkra sig mot risker som inte belastar företaget.

Shoppa runt efter rätt försäkringsbolag

För att hitta en bra försäkringslösning till företaget kan vara en bra idé att göra en ordentlig analys av marknaden för företagsförsäkringar. Detta innebär att man tar sig tid att diskutera företagets försäkringsbehov och vad det kostar med företrädare för olika försäkringsbolag. På så vis får man flera åsikter om vilka risker den specifika verksamheten medför och flera prisförslag att ta ställning till.

Eftersom företagsförsäkringar är en vanligtvis central fråga för ett företag rekommenderas att fackman konsulteras gällande val av dessa.