⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Företagsförsäkringar

Starta Eget Info Logotyp-bild

Den som ska starta eget företag måste alltid se företagets behov av försäkringsskydd och en företagsförsäkring är en självklarhet för de flesta företag. Det gäller särskilt om företaget har egna anställda.

Den här artikeln ger en översikt över vanliga företagsförsäkringar. När det gäller att fatta beslut om vilka försäkringar som företaget bör ha, så rekommenderas att försäkringsrådgivare eller liknande konsulteras.

Innehåll:

Försäkringsbolag som erbjuder företagsförsäkringar

Nedan finns en lista på försäkringsbolag som erbjuder företagsförsäkringar och länkar till relevanta delar av respektive försäkringsbolags hemsida.

Paketlösningar

Att ha en företagsförsäkring är en självklarhet för många typer av bolag. Frågan är som regel därför inte om företaget ska ha en företagsförsäkring utan vad företagsförsäkringen ska innehålla. 

Företagsförsäkringar består oftast av paket där olika försäkringar som behövs för det specifika företaget finns samlade. Behovet av försäkringar varierar dock mycket beroende på företagets verksamhet och det kan vara onödigt att försäkra sig mot risker som inte belastar företaget.

Shoppa runt efter rätt försäkringsbolag

För att hitta en bra försäkringslösning till företaget kan vara en bra idé att göra en ordentlig analys av marknaden för företagsförsäkringar. Detta innebär att man tar sig tid att diskutera företagets försäkringsbehov och vad det kostar med företrädare för olika försäkringsbolag. På så vis får man flera åsikter om vilka risker den specifika verksamheten medför och flera prisförslag att ta ställning till.

Försäkringsbrev

Försäkringsbrev kallas det avtal som är mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren.

I denna handling ska det framgå vad den aktuella försäkringen gäller för, premien för försäkringen (det vill säga vad försäkringen kostar) samt vilken förfallodag som försäkringen räcker till.

När man tecknar en försäkring bör man som försäkringstagare noggrant läsa igenom försäkringsbrevet för att helt enkelt ta reda på vad som gäller för just sin försäkring. Att läsa försäkringsbrevet noggrant är en förutsättning för att eventuella missförstånd inte ska uppkomma.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker i de fall när ett skadestånd blir aktuellt för en individ eller ett företag. Försäkringen kan träda i kraft om t.ex. ett företags produkter eller anställda i företaget på något sätt orsakar en skada.

Skadeståndet får inte ha uppkommit till följd av avsiktlig handling, då täcker generellt inte försäkringen. Det kan vara fråga om både sakskada, personskada eller en förmögenhetsskada.

Exempel: Ett typiskt exempel på när ansvarsförsäkringen kan träda i kraft är om någon krockar någon annans bil på grund av oaktsamhet. Då kan skadestånd uppkomma. Det är vanligt att en ansvarsförsäkring ingår i en företagsförsäkring eller i en hemförsäkring.

Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkring är en försäkring som omfattar egendom.

Hur fungerar egendomsförsäkringen & exempel

Exempel på egendom kan vara maskiner, varor och inventarier som ett företag har i sina lokaler. Likaså kan det vara lånad egendom som ett företag har i sin besittning.

Försäkringen omfattar sakskada och sträcker sig inom det försäkringsställe som framgår i försäkringsbrevet. Det är att rekommendera att ha en egendomsförsäkring för företag som t.ex. har viktiga maskiner i sin lokal så att exempelvis ett oplanerat produktionsstopp inte sätter käppar i hjulet för företagets förmåga att producera varor.

Livförsäkring/Dödsfallsförsäkring

En livförsäkring är en typ av försäkring som träder i kraft om försäkringstagaren skulle dö, och den kan såldes tänkas på som en sorts dödsfallsförsäkring.

En livförsäkring innebär att den avlidnes anhöriga får rätt till ekonomisk ersättning vid dödsfall, vilket kan göra att den avlidnes familj får råd att bo kvar i sitt hem.

En livförsäkring kan enkelt tecknas hos något av de stora försäkringsbolagen och finns i olika former.

Är man medlem i facket kan det hända att man redan är försäkrad genom t.ex. grupplivförsäkring. Man kan även vara försäkrad genom en tjänstegrupplivförsäkring som arbetsgivaren har betalat; dess utformning beror på om arbetsgivaren har kollektivavtal.

Olika banker erbjuder också en typ av låneskyddsförsäkring som kan innebära att ett bolån delvis upphör om försäkringstagaren skulle avlida.

En egenföretagare kan också teckna en livförsäkring vilket kan vara viktigt att teckna, särskilt om familjen är väldigt beroende av dennes inkomst.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring är en försäkring som ger ersättning vid olycksfall. Har man oturen att drabbas av en olycka som gör att vardagen förändras kan det vara viktigt att man har tecknat en olycksfallsförsäkring.

En olycksfallsförsäkring kan tecknas hos de större försäkringsbolagen och kan inkludera ersättning för vård, transporter, mediciner etc.

Pensionsförsäkring

En pensionsförsäkring är en försäkringslösning gällande den privata pensionen som idag är ett vanligt sätt att spara till pensionen på.

Personalförsäkringar

Personalförsäkringar är ett samlingsnamn för olika typer av försäkringar för företagets personal.

Exempel på personalförsäkringar

Exempel på personalförsäkringar är:

  • sjukförsäkring
  • olycksfallsförsäkring
  • pensionsförsäkring
  • livförsäkring.

Dessa försäkringar räknas som vanliga, oavsett om man har kollektivavtal eller inte.

Sjukförsäkring

Med sjukförsäkring menas att man kan ha rätt till att få ersättning om man drabbas av en sjukdom.

Om man är anställd och blir sjuk på ett arbete får man vanligen sjuklön av arbetsgivaren de 14 första dagarna vilket vanligen sker med 80 % av lönen.

En egen företagare kan också rätt till sjukpenning. Det finns även möjlighet att få ersättning om man har en så kallad privat sjukförsäkring vilket man kan teckna t.ex. hos de större försäkringsbolagen.

Transportförsäkring

En transportförsäkring är en försäkring som skyddar för transport av varor och är vanligt förekommande bland företag som handlar med varor.

Skede i transporten är centralt

Många varor transporteras på våra vägar, järnvägar och i luftrummet varför betydelsen av denna försäkring i dessa fall är central. Det som är viktigt är att tänka på vad som står i köpeavtalet om vem som bär ansvaret när varan befinner sig i ett visst skede i transporten, dvs. vems ansvar risken är; och låta detta väga in gällande den transportförsäkring som är lämplig.

Om man driver ett import- eller exportföretag så bör man definitivt överväga att skaffa en transportförsäkring.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ” Cookies och disclaimer” (längst ned).