Företagsförsäkring

Den som ska starta eget företag måste alltid se företagets behov av försäkringsskydd och en företagsförsäkring är en självklarhet för de flesta företag. Det gäller särskilt om företaget har egna anställda.

Frågan är som regel därför inte om företaget ska ha en företagsförsäkring utan vad företagsförsäkringen ska innehålla.  Nedan finns information om företagsförsäkringar. Eftersom detta är en vanligtvis central fråga för ett företag rekommenderas att fackman konsulteras gällande val av företagsförsäkringar.

Företagsförsäkringar består oftast av paket där olika försäkringar som behövs för det specifika företaget finns samlade. Behovet av försäkringar varierar dock mycket beroende på företagets verksamhet och det är onödigt att försäkra sig mot risker som inte belastar företaget. För att hitta en bra försäkringslösning till företaget kan vara en bra idé att göra en ordentlig analys av marknaden för företagsförsäkringar. Detta innebär att man tar sig tid att diskutera företagets försäkringsbehov och vad det kostar med företrädare för olika försäkringsbolag. På så vis får man flera åsikter om vilka risker den specifika verksamheten medför och flera prisförslag att ta ställning till. Några exempel på försäkringar som den som ska starta eget företag definitivt bör titta närmare på är:

  1. Ansvarsförsäkring: detta är en försäkring mot att företaget blir tvunget att betala skadestånd under vissa förhållanden
  2. Egendomsförsäkring; försäkring av företagets egendomar
  3. Personalförsäkringar: försäkring av företagets personal 
  4. Transportförsäkringar (för tillämpliga branscher): försäkringar som gäller transporter

Samtliga större försäkringsbolag erbjuder företagsförsäkringar. Större banker kan även stå till tjänst med specifika försäkringar avseende det egna företagets verksamhet. Exempel på några av de större försäkringsbolagen i Sverige är: