⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Företagsförsäkringar

Starta Eget Info Logotyp-bild

Den som ska starta eget företag bör noga undersöka vilka behov av företagsförsäkringar som den aktuella rörelsen kräver. Detta gäller särskilt om företaget ska ha anställda.

Den här artikeln ger en översikt över vanliga företagsförsäkringar. När det gäller att fatta beslut om vilka försäkringar som företaget bör ha, så rekommenderas att försäkringsrådgivare konsulteras.

Innehåll:

Försäkringsbolag som erbjuder företagsförsäkringar

Nedan finns en lista på försäkringsbolag som erbjuder företagsförsäkringar och länkar till relevanta delar av respektive försäkringsbolags hemsida.

Paketlösningar

Att ha en företagsförsäkring är en självklarhet för många typer av bolag. Frågan är som regel därför inte om företaget ska ha en företagsförsäkring utan vad företagsförsäkringen ska innehålla.

Företagsförsäkringar består oftast av paket där olika försäkringar som behövs för det specifika företaget finns samlade. Behovet av försäkringar varierar dock mycket beroende på företagets verksamhet och en omfattande genomgång av företagets risker bör därför göras i samband med att det bestäms vilka försäkringar företaget ska ha.

Shoppa runt efter rätt försäkringsbolag

För att hitta en lämplig försäkringslösning till företaget är det en god idé att göra en ordentlig analys av marknaden för företagsförsäkringar. Detta innebär att man tar sig tid att diskutera företagets försäkringsbehov och motsvarande kostnader med olika försäkringsbolag. På så vis får man flera åsikter om vilka risker den specifika verksamheten medför och flera prisförslag att ta ställning till.

Försäkringsbrev

Det avtal som finns mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren kallas försäkringsbrev.

I försäkringsbrevet framgår bland annat vilka typer av skador som den aktuella försäkringen täcker kostnader för, premien för försäkringen (det vill säga vad försäkringen kostar), samt när försäkringen slutar gälla.

När man tecknar en försäkring bör man noggrant läsa igenom försäkringsbrevet för att säkerställa att man vet vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker kostnader i samband med att ett skadestånd blir aktuellt för en individ eller ett företag. Försäkringen kan träda i kraft om t.ex. ett företags produkter eller anställda i företaget på något sätt orsakar en skada.

Skadeståndet får inte ha uppkommit till följd av avsiktlig handling, då täcker generellt inte försäkringen. Det kan vara fråga om både sakskada, personskada eller en förmögenhetsskada.

Exempel: Ett typiskt exempel på när en ansvarsförsäkring kan träda i kraft är om någon krockar någon annans bil. Då kan skadestånd uppkomma i vissa fall. Det är vanligt att en ansvarsförsäkring ingår i paketlösningar för företagsförsäkringar.

Egendomsförsäkring

En egendomsförsäkring omfattar egendom, exempelvis olika sorters tillgångar. Exempel på sådana tillgångar inkluderar maskiner, varor och inventarier som ett företag har i sina lokaler. Det kan även vara lånad egendom som ett företag har i sin besittning.

Försäkringen omfattar sakskada och sträcker sig inom det försäkringsställe som framgår i försäkringsbrevet. I många fall kan det vara att rekommendera att ha en egendomsförsäkring i de fall företaget har exempelvis dyrbara maskiner.

Livförsäkring/Dödsfallsförsäkring

En livförsäkring är en typ av försäkring som träder i kraft om försäkringstagaren skulle dö, och den kan såldes beskrivas som en dödsfallsförsäkring (även om detta begrepp inte är så vanligt).

En livförsäkring innebär att den avlidnes anhöriga får rätt till ekonomisk ersättning vid dödsfall, vilket exempelvis kan göra att den avlidnes familj får råd att bo kvar i sitt hem.

Är man medlem i facket kan det vara så att man redan är försäkrad genom t.ex. en grupplivförsäkring. Man kan även vara försäkrad genom en tjänstegrupplivförsäkring som arbetsgivaren har betalat.

Vissa banker erbjuder också en typ av låneskyddsförsäkring som kan innebära att ett bolån delvis upphör om försäkringstagaren skulle avlida.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring är en försäkring som ger ersättning vid olycksfall. Har man oturen att drabbas av en betydande olycka som gör att vardagen förändras kan det vara viktigt att man har tecknat en olycksfallsförsäkring.

En olycksfallsförsäkring kan inkludera ersättning för vård, transporter, mediciner etc.

Pensionsförsäkring

En pensionsförsäkring är en försäkringslösning gällande den privata pensionen, som motsvarar ett vanligt sätt att spara till pensionen på.

Personalförsäkringar

Personalförsäkringar är ett samlingsnamn för olika typer av försäkringar för företagets personal.

Exempel på personalförsäkringar

  • sjukförsäkring
  • olycksfallsförsäkring
  • pensionsförsäkring
  • livförsäkring.

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring kan ge ersättning vid sjukdom.

Om man är anställd och blir sjuk får man vanligen sjuklön av arbetsgivaren de 14 första dagarna och efter det kan man få ersättning av försäkringskassan. Det finns även möjlighet att få ersättning om man har en privat sjukförsäkring, vilka kan tecknas hos de flesta försäkringsbolag.

Transportförsäkring

En transportförsäkring är en försäkring som ger skydd för varor under transport. Transportförsäkringar är vanligt förekommande hos företag som handlar med varor.

Skede i transporten är centralt

De flesta varor transporteras och under dessa transporter kan varorna skadas. Betydelsen av transportförsäkringar är därför stor. För den enskilda företagaren är det viktigt att tänka på vad som står i köpeavtal om vem som bär ansvar för varor när de befinner sig i olika skeden i transporten; eftersom detta avgör vilken typ av transportförsäkring som är lämplig.

Om man driver ett import- eller exportföretag så bör man definitivt överväga att skaffa en transportförsäkring.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).