Vad är revision?

En revision innebär att en eller flera utomstående personer granskar företagets bokföring, redovisning, beslutsmässighet och verksamhet.

Den här artikeln handlar om revision och tar några minuter att läsa.

Revisionsplikt

En revisor arbetar främst med att genomföra revisioner.

I Sverige måste alla större aktiebolag ha en godkänd eller auktoriserad revisor; läs mer om vad en godkänd respektive en auktoriserad revisor är på Revisorsinspektionens hemsida.

Mindre aktiebolag slipper denna revisionsplikt. Med detta menas att privata aktiebolag måste ha revisor (godkänd eller auktoriserad) om det uppfyller minst två av följande tre krav för de senaste två åren:

  1. Tre eller färre anställda
  2. Högst tre miljoner i totala tillgångar
  3. Högst en och en halv miljon kronor i nettoomsättning; se Bolagsverket.

Revisorns uppdrag

Revisionen av företagets bokföring utgår från den bokföring som företaget har upprättat. Revisorn ser bland annat till att bokföringen är komplett och att det finns nödvändiga verifikationer som kan kopplas till företagets affärshändelser.

Verifikationer är de dokument som visar att affärshändelserna ägt rum, ett vanligt exempel på en verifikation är en betald faktura.

Revisorn är en oberoende granskare

Det är viktigt att komma ihåg att revisorns arbete inte i första hand utgör ett konsultarbete för företagets räkning. Revisorn är en oberoende granskare som ska se till att företaget har uppfyllt sina förpliktelser enligt lag.

Den som anlitar en revisor kan därför inte förvänta sig att revisorn ska hjälpa företaget att framstå som mer skötsamt än det egentligen är. Däremot säljer många revisionsbyråer även konsulttjänster inom bokföring och redovisning. Dessa konsulttjänster kan självklart hjälpa ett företag att strukturera sin bokföring och redovisning på ett sådant sätt att företaget sköter sina åtaganden på området.

Godkänd och auktoriserad revisor: skyddade titlar

Såväl godkänd som auktoriserad revisor är skyddade titlar. Det betyder att ingen revisor som inte är godkänd eller auktoriserad får utge sig för att vara det.