Bokföringsskyldighet

Den här artikeln handlar om bokföringsskyldighet och tar cirka 2-3 minuter att läsa.

Vad menas med bokföringsskyldighet

Med bokföringsskyldighet menas en skyldighet att:

  1. bokföra affärshändelser, både i kronologisk- och systematisk ordning; se grundbok och huvudbok
  2. se till att verifikationer för alla bokföringsposter finns
  3. arkivera bokföring enligt gällande regler; se vår artikel om verifikationer
  4. upprätta årsredovisning (se även vår mall för årsredovisning), eller i förekommande fall årsbokslut.

Vem har bokföringsskyldighet

Den som driver enskild näringsverksamhet är bokföringsskyldig. Det gäller också att aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga.

Bokföringsskyldighet gäller (nästan) alla juridiska personer, även om de inte bedriver näringsverksamhet. Det finns undantag för kravet att vara bokföringsskyldig för juridiska personer, men undantagen är ytterst få.

Exempelvis kan ideella föreningar, registrerade trossamfund, samfällighetsföreningar och stiftelser vara undantagna såvida villkor uppfylls; exempelvis att de har begränsade tillgångar.

StartaEgetInfo.se är en kostnadsfri hemsida. Krävs säkerställd korrekthet och fullständig information bör fackman, exempelvis revisor, anlitas.