⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Vad är redovisning?

Starta Eget Info Logotyp-bild

Oavsett vilken bolagsform man driver företag i så behövs redovisning. Det är helt centralt att redovisningen blir korrekt utförd.

Du läser mer om redovisning i artikeln nedan. För att säkerställa att bokföring och redovisning blir korrekt utförd är det att rekommendera att fackman anlitas.

Mallar för redovisningen

Mall Årsredovisning

Mall Resultaträkning

Mall Balansräkning

Mall Förvaltningsberättelse

Mall Styrelsens uttalande till bolagets revisor

Redovisningens syfte

Redovisningen har som syfte att visa hur företag hanterar sina resurser och att vara underlag för beskattning.

Finansiell ställning (tidpunkt) och resultat (tidsperiod)

Redovisningen utgår från tidsperioder och visar bland annat vilket resultat företaget har gjort den aktuella tidsperioden samt företagets ekonomiska ställning vid redovisningstidpunkten.

Redovisningen involverar många olika delar

Redovisning är en syssla som involverar många olika delar. På StartaEgetInfo.se finns information om Bokföring, Revision, Årsredovisning, Resultaträkning, Balansräkning och mycket mer.

En ordnad bokföring är centralt

För att kunna genomföra sin redovisningsplikt är det nödvändigt att ständigt ha en ordnad bokföring som i sin tur kan ligga till grund för ett årsbokslut och – i vissa fall – en årsredovisning. Årsredovisningen ska bland annat innehålla resultat- och balansräkning samt noter till dessa, förvaltningsberättelse och styrelsens uttalande till bolagets revisor.

Allmänt om bokföring

Bokföring har traditionellt skett manuellt i en så kallad grundbok som i slutet av varje redovisningsperiod har sammanställts till en huvudbok, läs mer om Grundbok och huvudbok. Idag finns det dock ett stort urval av bokföringsprogram som underlättar administrationen för den som ska starta eget företag.

Med dessa bokföringsprogram följer ofta utförliga manualer. Bokföringsprogram kan även vara ett värdefullt hjälpmedel i annan ekonomisk administration som att till exempel upprätta fakturor.

Läs mer om bokföring här. Se även vår oberoende jämförelse av de vanligaste bokföringsprogrammen.