Redovisning

Oavsett vilken bolagsform man driver företaget i så behövs redovisning; och det är helt centralt att redovisningen blir korrekt utförd. För att säkerställa att bokföring och redovisning blir korrekt utförd är det att rekommenderas att fackman anlitas. När man startar eget företag måste man vara beredd på att redovisa sitt resultat. Redovisningen har som syfte att visa hur företag hanterar sina resurser och att vara underlag för beskattning. Redovisningen utgår från tidsperioder och visar bland annat vilket resultat företaget har gjort den aktuella tidsperioden samt företagets ekonomiska ställning vid redovisningstidpunkten. Redovisning är en syssla som involverar många olika delar.

På StartaEgetInfo.se finns information om Bokföring, Revision, Årsredovisning, Resultaträkning, Balansräkning och mycket mer.

För att kunna genomföra sin redovisningsplikt är det nödvändigt att ständigt ha en ordnad bokföring som i sin tur kan ligga till grund för ett årsbokslut och – i vissa fall – en årsredovisning. Årsredovisningen ska bland annat innehålla resultat- och balansräkning samt noter till dessa, förvaltningsberättelse och styrelsens uttalande till bolagets revisor.

Mallar för redovisningen

Mall Årsredovisning

Mall Resultaträkning

Mall Balansräkning

Mall Förvaltningsberättelse

Mall Styrelsens uttalande till bolagets revisor

Allmänt om bokföring

Bokföring har traditionellt skett manuellt i en så kallad grundbok som i slutet av varje redovisningsperiod har sammanställts till en huvudbok, läs mer om Grundbok och huvudbok. Idag finns det dock ett stort urval av bokföringsprogram som underlättar administrationen för den som ska starta eget företag. Med dessa bokföringsprogram följer ofta utförliga manualer. Bokföringsprogram kan även vara ett värdefullt hjälpmedel i annan ekonomisk administration som att till exempel upprätta fakturor. Mer om bokföring och bokföringsprogram hittar du via länkarna till vänster eller genom att höra av dig till MBA Redovisning på tel 08 - 654 10 45 eller till ekoproffsen på 070-526 8552.