Företagsmäklare

Den som vill köpa ett eget företag istället för att själv starta ett företag, kan anlita en företagsmäklare.

Företagsmäklare arbetar dels med att sammanföra säljare och köpare, dels med att ge säljare och/eller köpare rådgivning i samband med företagsförvärv.

Fördelen med att använda sig av en företagsmäklare är att företagsmäklare som regel är experter med stor erfarenhet av företagsöverlåtelser. Nackdelen är att företagsmäklare – precis som andra konsulter – tar betalt för sina tjänster.

Det betyder att den som inte spenderar stora summor på själva företagsförvärvet kan bli tvungen att betala ett mycket högt arvode i relation till affärens storlek.

Den som ska genomföra ett företagsförvärv måste alltså väga hur mycket pengar det aktuella företagsförvärvet ska avse mot det arvode som företagsmäklaren ska ha för sitt arbete.

Om arvodet är för högt i relation till priset riskerar en i grunden lönsam affär att bli en förlustaffär.

Nedan följer en lista på några svenska företagsmäklare.

  1. Eriksson & Carlsson
  2. Real Mäklarna