Företagsförvärv

Som namnet antyder innebär företagsförvärv att ett företag blir uppköpt av ett annat företag eller en annan intressent. Företaget kan bli uppköpt av både en fysisk person eller juridisk person. I de flesta fallen är det ett företag, en juridisk person som står för köpet.

Oftast är det så att förvärvet sker till 100 % och att målföretaget (det som blir uppköpt) är ett aktiebolag. Vid företagsförvärv genom bolagsförvärv byter själva aktierna ägare genom förvärvet. I dagens konkurrensutsatta värld är det viktigt att ta marknadsandelar för att överleva. Ett utmärkt exempel på att kunna uppnå detta är att köpa upp ett annat företag för att lättare möjliggöra en expandering av verksamheten. Notera här skillnaden mot ett inkråmsöverlåtelse som innebär att bara själva rörelsen överlåts. Vid företagsförvärv genom bolagsförvärv överlåts företaget i sin helhet genom att aktier byter ägare.