Företagsförvärv

Företagsförvärv innebär att ett företag blir uppköpt, vanligtvis av ett annat företag. Artikeln tar 2-3 minuter att läsa.

Läs även om: att köpa företag och företagsmäklare.

Två typer av företagsförvärv

Företaget kan bli uppköpt av både en fysisk person eller juridisk person; det senare är då vanligtvis ett aktiebolag. I de flesta fallen är det ett företag, en juridisk person (exempelvis ett aktiebolag) som står för köpet.

Gällande hur företagsförvärvet går till finns två huvudtyper:

  • Bolagsförvärv: Vid företagsförvärv genom bolagsförvärv överlåts företaget som köps (kalla det Bolag A) genom att aktierna (antingen samtliga aktier, eller färre) i Bolag A köps av det företag som gör förvärvet.
  • Inkråmsöverlåtelse: En inkråmsöverlåtelse innebär att bara själva rörelsen överlåts (dvs. aktier byter inte ägare); läs mer inkråmsöverlåtelse här.