Inkråm och inkråmsöverlåtelse

Artikeln beskriver vad inkråm är och hur en inkråmsöverlåtelse går till. Artikeln tar cirka 3-5 minuter att läsa.

Vad är inkråm och inkråmsöverlåtelse?

Inkråmsöverlåtelse innebär att man köper ett företags verksamhet (vilket kallas i detta fall kallas inkråm) och för över det till det egna bolaget eller att ett nytt bolag startas som köper inkråmet.

När förvärv av ett bolag blir aktuellt, vilket exempelvis kan ske om ett företag vill expandera, så kan ett bolag förvärvas antingen genom att företaget förvärvas i sin helhet (dvs. aktierna i bolaget förvärvas, se artikeln Köpa företag) eller genom att bara själva verksamheten, rörelsen, köps (som alltså benämns som inkråmet).

Varför inkråmsöverlåtelse? Fördelar och nackdelar

Vid inkråmsöverlåtelse följer således inte skalet med i köpet, dvs. själva bolaget, firman och organisationsnumret.

Det som ingår i överlåtelsen kan exempelvis vara utrustning som maskiner, lagerorder, patent, och varumärken. Något som är viktigt för ett företag som planerar att göra ett företagsförvärv är att verkligen undersöka den verksamhet som är tänkt att förvärvas. Det kan ju vara så att det föreligger brister i bokföringen eller att företaget (verksamheten) har dragit på sig skatteskulder, i dessa fall kan det vara en bra idé att göra ett inkråmsförvärv, eftersom man i dessa fall inte ”tar över” problem som härrör hur själva bolaget har sköts med avseende på exempelvis skatteskulder och redovisning.

Det kan finnas många fallgropar vid köp av företag oavsett på vilket sätt rörelsen köps. Vid alla typer av företagsförvärv inklusive inkråmsöverlåtelser så är det av den anledningen att rekommendera att jurist, revisor eller annan lämplig konsult anlitas.