⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Verksamhetsbeskrivning

Starta Eget Info Logotyp-bild

En verksamhetsbeskrivning är en beskrivning av den verksamhet som det aktuella företaget bedriver. Det är ett krav att du inkluderar en verksamhetsbeskrivning när du startar företag. I aktiebolag anges verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen.

Du läser mer om verksamhetsbeskrivningen i artikeln nedan som behandlar bland annat:

 • Hur man enkelt skriver en verksamhetsbeskrivning.
 • Varför verksamhetsbeskrivningen ska vara så precis?
 • Flera tydliga exempel på verksamhetsbeskrivning; inkl. hur man hittar verkliga verksamhetsbeskrivningar för Sveriges alla företag.
 • Vad "därmed förenlig verksamhet" betyder?
 • Syftet med verksamhetsbeskrivningen.
 • Hur man enklast ändrar verksamhetsbeskrivningen.

Hur skriver man en verksamhetsbeskrivning?

Vid start av ett nytt företag gäller det att på ett omsorgsfullt sätt precisera för omvärlden vad det är som just detta företag ska syssla med; detta görs bland annat i en genomtänkt verksamhetsbeskrivning.

Det är viktigt att beskrivningen tydliggör syftet med verksamheten och att det noggrant preciseras vad företaget ska syssla med. Beskrivningen får således inte vara för generell utan det ska vara enkelt att förstå vad företaget ska syssla med.

Exempelvis är det inte tillräckligt att i verksamhetsbeskrivningen ange att bolaget ska bedriva handel med varor. Det ska i detta fall framgå vilken typ av varor det rör sig om. Ibland krävs ytterligare förklaring, t.ex. måste handel med konsumentprodukter beskrivas mer ingående.

Hur lång ska en verksamhetsbeskrivning vara?

Verksamhetsbeskrivningen ska vara kort och koncis. För det mesta räcker det med en mening, men det kan ibland krävas två. Se exemplen nedan för inspiration.

Varför ska verksamhetsbeskrivningen vara så precis?

Anledningen till att ett bolag måste vara så utförligt i verksamhetsbeskrivningen är att bolaget i regel har ensamrätt till företagsnamnet inom just den branschen som beskrivs. I andra branscher kan andra få använda sig av företagsnamnet. Dock så är det så att när det gäller större och välkända varumärken kan de bolag som äger varumärket ha ensamrätt till detta, oavsett bransch. Detta innebär att även om det aktuella företaget verkar inom en annan bransch så är det inte alls säkert att man kan ta ett namn som liknar detta varumärke; se vår artikel om varumärkesregistrering.

Verksamhetsbeskrivning exempel

Här följer exempel på verksamhetsbeskrivningar:

 • ”Bolaget ska bedriva verksamhet inom trädgårdsarkitektur och därmed förenlig verksamhet.”
 • ”Bolaget ska bedriva verksamhet inom export och import av livsmedel, samt därmed förenlig verksamhet.”
 • ”Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom musikproduktion, samt därmed förenlig verksamhet.”
 • ”Bolagets verksamhet ska vara detaljhandelsrörelse samt e-handel och dropshipping, med avseende på kläder och inredning, samt därmed förenlig verksamhet.”

Exempel för holdingbolag:

 • ”Verksamheten skall vara att äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.”

Verkliga exempel

För den som är intresserad av att hitta verkliga exempel på verksamhetsbeskrivningar så går dessa att hitta på allabolag.se, där man kan se verksamhetsbeskrivningar för Sveriges alla bolag. Gör så här: (1) sök fram ett bolag på allabolag.se, (2) klicka på ”Verksamhet & status”, (3) sen finns verksamhetsbeskrivningen under rubriken ”Verksamhet & ändamål”.

...samt därmed förenlig verksamhet?

Bisatsen ", samt därmed förenlig verksamhet" läggs ofta till med syftet att ge ökad flexibilitet i vilken verksamhet som ska drivas.

Så gör du om företaget har flera olika verksamhetsgrenar

Om företaget har flera olika verksamhetsgrenar så lägger du helt enkelt till detta i verksamhetsbeskrivningen, genom att nämna samtliga dessa.

Exempel: ”Bolaget ska bedriva taxiverksamhet och cateringverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.”

Syftet med verksamhetsbeskrivningen: ensamrätt till företagsnamn

För företag som registrerat eller arbetat in sitt företagsnamn gäller att andra företag inte får ta liknande namn i samma bransch. Av denna anledningen är det centralt att myndigheterna enkelt kan se vilken bransch olika företag verkar inom; verksamhetsbeskrivningen, samt SNI-koder, gör detta möjligt.

Ändra verksamhetsbeskrivning

Det är enkelt att ändra verksamhetsbeskrivning, en anmälan görs enkelt hos Verksamt.se. För aktiebolag så gäller dock att även bolagsordningen måste ändras (eftersom verksamhetsbeskrivningen för ett aktiebolag står skriven i bolagsordningen).

För aktiebolag gäller alltså: Först ska beslut om ändring av verksamhetsbeskrivningen och bolagsordningen fattas av bolagsstämman. Sedan ska ändringen av bolagsordningen och verksamhetsbeskrivningen anmälas till Bolagsverket. Läs mer på: Bolagsverket.se (ändra verksamhet).

Behöver du också välja företagsnamn och SNI-koder?

Ska du starta eget företag och behöver förutom en verksamhetsbeskrivning även namnförslag och information om SNI-koder för företaget?

Det finns ganska många regler för hur företagsnamn ska utformas; du läser mer om dessa i vår artikel om företagsnamn.

En SNI-kod är en kod som anger vilken bransch ett företag verkar i, som måste anges när man startar ett företag. Läs vår guide till SNI-koder.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).