Verksamhetsbeskrivning

En verksamhetsbeskrivning är en beskrivning av den verksamhet som det aktuella företaget bedriver. Det är ett krav att du inkluderar en verksamhetsbeskrivning när du startar företag.

Du läser mer om verksamhetsbeskrivningen i artikeln nedan som behandlar bland annat:
 • Hur man enkelt skriver en verksamhetsbeskrivning.
 • Varför verksamhetsbeskrivningen ska vara så precis?
 • Flera tydliga exempel på verksamhetsbeskrivning; inkl. hur man hittar verkliga verksamhetsbeskrivningar för Sveriges alla företag.
 • Vad "därmed förenlig verksamhet" betyder?
 • Syftet med verksamhetsbeskrivning.
 • Hur man enklast ändrar verksamhetsbeskrivning.

Hur skriver man en verksamhetsbeskrivning

Vid start av ett nytt företag gäller det att på ett omsorgsfullt sätt precisera för omvärlden vad det är som just detta företag ska syssla med, dvs. lägga fram en gedigen verksamhetsbeskrivning.

Det är viktigt att beskrivningen tydliggör syftet med verksamheten och att det noggrant preciseras vad företaget ska syssla med. Beskrivningen får således inte vara för generell utan det ska vara enkelt att förstå vad företaget ska syssla med.

Exempelvis är det inte tillräckligt att i verksamhetsbeskrivningen ange att bolaget ska bedriva handel med varor. Det ska i detta fall framgå vilken typ av varor det rör sig om. Ibland krävs ytterligare förklaring, t.ex. måste konsumentprodukter förklaras mer ingående.

Varför ska verksamhetsbeskrivningen vara så precis?

Anledningen till att ett bolag måste vara så utförligt i verksamhetsbeskrivningen är att bolaget i regel har ensamrätt till företagsnamnet inom just den branschen. I andra branscher kan andra få använda sig av företagsnamnet. När det gäller större och välkända varumärke kan dessa bolag alltid ha ensamrätt till företagsnamnet, även om ett annat bolag verkar inom en annan bransch och vill ”ta” namnet så är det alltså i vissa fall inte tillåtet; se även varumärkesregistrering och upphovsrätt.

Verksamhetsbeskrivning exempel

Här följer exempel på verksamhetsbeskrivningar:

 • ”Bolagets ska bedriva verksamhet inom trädgårdsarkitektur och därmed förenlig verksamhet.”
 • ”Bolagets ska bedriva verksamhet inom export och import av livsmedel, samt därmed förenlig verksamhet.”
 • ”Bolagets ska bedriva konsultverksamhet inom musikproduktion, samt därmed förenlig verksamhet.”
 • ”Bolagets verksamhet ska vara detaljhandelsrörelse samt e-handel och dropshipping, med avseende på kläder och inredning, samt därmed förenlig verksamhet.”

Exempel för holdingbolag:

 • ”Verksamheten skall vara att äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.”

Verkliga exempel

För den som är intresserad av att hitta verkliga exempel på verksamhetsbeskrivningar så går dessa att hitta genom att söka på olika bolag på allabolag.se, där man kan se verksamhetsbeskrivningar för Sveriges alla bolag.

...samt därmed förenlig verksamhet?

Bisatsen ", samt därmed förenlig verksamhet" läggs ofta till med syftet att ge ökad flexibilitet i vilken verksamhet som ska drivas.

Syftet med verksamhetsbeskrivning: ensamrätt till företagsnamn

För företag som registrerat eller arbetat in sitt företagsnamn gäller att andra företag inte får ta liknande namn i samma bransch. Av denna anledningen är det centralt att myndigheterna enkelt kan se vilken bransch olika företag verkar inom; verksamhetsbeskrivningen gör detta möjligt.

Ändra verksamhetsbeskrivning

Det är enkelt att ändra verksamhetsbeskrivning. Först ska beslut om ändring tas av bolagsstämman, vilket ska antecknas i bolagsstämmoprotokollet. Sedan ska detta anmälas till ändringen till Bolagsverket. Läs mer på: Bolagsverket.se (ändra verksamhet).

Läs även följande artiklar som är intressanta för den som ska starta bolag:

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ” Cookies och disclaimer” (längst ned).