Verksamhetsbeskrivning

En verksamhetsbeskrivning är en beskrivning av den verksamhet som det aktuella företaget bedriver. Det är ett krav att du inkluderar en verksamhetsbeskrivning när du startar företag.

Du läser mer verksamhetsbeskrivningen och hur man enkelt skriver en verksamhetsbeskrivning i artikeln nedan. Tydliga exempel ges.

Hur skriver man verksamhetsbeskrivning

Vid start av ett nytt företag gäller det att på ett omsorgsfullt sätt precisera för omvärlden vad det är som just detta företag ska syssla med, dvs. lägga fram en gedigen verksamhetsbeskrivning.

Det är viktigt att beskrivningen tydliggör syftet med verksamheten och att det noggrant preciseras vad företaget ska syssla med. Beskrivningen får således inte vara för generell utan det ska vara enkelt att förstå vad företaget ska syssla med.

Exempelvis är det inte tillräckligt att i verksamhetsbeskrivningen ange att bolaget ska bedriva handel med varor. Det ska i detta fall framgå vilken typ av varor det rör sig om. Ibland krävs ytterligare förklaring, t.ex. måste konsumentprodukter förklaras mer ingående.

Varför ska verksamhetsbeskrivningen vara så precis?

Anledningen till att ett bolag måste vara så utförligt i verksamhetsbeskrivningen är att bolaget i regel har ensamrätt till företagsnamnet inom just den branschen. I andra branscher kan andra få använda sig av företagsnamnet. När det gäller större och välkända varumärke kan dessa bolag alltid ha ensamrätt till företagsnamnet, även om ett annat bolag verkar inom en annan bransch och vill ”ta” namnet så är det alltså i vissa fall inte tillåtet; se även varumärkesregistrering och upphovsrätt.

Verksamhetsbeskrivning exempel

Här följer exempel på verksamhetsbeskrivningar:

  • ”Bolagets ska bedriva verksamhet inom trädgårdsarkitektur och därmed förenlig verksamhet.”
  • ”Bolagets ska bedriva verksamhet inom export och import av livsmedel, samt därmed förenlig verksamhet.”
  • ”Bolagets ska bedriva konsultverksamhet inom musikproduktion, samt därmed förenlig verksamhet.”

Verkliga exempel

För den som är intresserad av att hitta verkliga exempel på verksamhetsbeskrivningar så går dessa att hitta genom att söka på olika bolag på allabolag.se, där man kan se verksamhetsbeskrivningar för Sveriges alla bolag.

Ändra verksamhetsbeskrivning

Det är enkelt att ändra verksamhetsbeskrivning. Först ska beslut om ändring tas av bolagsstämman, vilket ska antecknas i bolagsstämmoprotokollet. Sedan ska detta anmälas till ändringen till Bolagsverket. Läs mer på: Bolagsverket.se (ändra verksamhet).

Läs även följande artiklar som är intressanta för den som ska starta bolag:
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Aktiekapital
Starta aktiebolag (ink. steg-för-steg-guide).