Verksamhetsbeskrivning

En verksamhetsbeskrivning är en beskrivning av den verksamhet som det aktuella företaget bedriver. Det är viktigt att beskrivningen tydliggör syftet med verksamheten och att det noggrant preciseras vad företaget t.ex. ska sälja. Beskrivningen får således inte vara för generell utan det ska vara enkelt att förstå vad företaget ska syssla med. Exempelvis är det inte tillräckligt att i verksamhetsbeskrivningen ange att bolaget ska bedriva handel med varor.

Det ska i detta fall framgå vilken typ av varor det rör sig om. Ibland krävs ytterligare förklaring, t.ex. måste konsumentprodukter förklaras mer ingående. Anledningen till att ett bolag måste vara så utförligt i verksamhetsbeskrivningen är att bolaget i regel har ensamrätt till företagsnamnet inom just den branschen. I andra branscher kan andra få använda sig av företagsnamnet. När det gäller större och välkända varumärken kan dessa bolag alltid ha ensamrätt till företagsnamnet, även om ett annat bolag verkar inom en annan bransch och vill ”ta” namnet så är det alltså i vissa fall inte tillåtet. Vid start av ett nytt företag gäller det att på ett omsorgsfullt sätt precisera för omvärlden vad det är som just detta företag ska syssla med, dvs. lägga fram en gedigen verksamhetsbeskrivning.