⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Starta-eget-bidrag

Starta Eget Info Logotyp-bild

Artikelns innehåll

  • Hur stort är starta-eget-bidraget och hur länge kan man få det?
  • Vem kan få starta-eget-bidrag?
  • Affärsplan krävs
  • Kan man arbeta samtidigt som man får starta-eget-bidrag?
  • Lista på aktörer som erbjuder starta-eget-bidrag

Läs även om starta-eget-kurser.

Hur stort är starta-eget-bidraget och hur länge kan man få det?

Starta-eget-bidraget utgör ett så kallat aktivitetsstöd och betalas normalt under sex månader. Storleken på bidraget motsvarar vad bidragstagaren hade fått i arbetslöshetsersättning om han eller hon istället hade varit arbetslös. Starta-eget-bidraget riktar sig alltså till den enskilda företagaren personligen och inte till företaget som han eller hon driver.

Den som får starta-eget-bidrag måste själv stå för exempelvis företagets försäkringar.

Vem kan få starta-eget-bidrag?

Den som är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös och inte bedöms ha förutsättningar att få ett arbete men förutsättningar att starta eget företag kan få starta-eget-bidrag.

Den som ska söka starta-eget-bidrag måste vara registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Bidraget lämnas som regel bara till personer som har fyllt 25 år men undantag kan göras för personer som har fyllt 20 år.

Starta-eget-bidrag lämnas endast till personer som bedöms ha goda förutsättningar att driva företag och om verksamheten bedöms få en tillräcklig lönsamhet för att ge en varaktig sysselsättning. Det görs även en prövning om starta-eget-bidraget snedvrider konkurrensen.

Starta-eget-bidrag kan också ges till personer som inte är arbetslösa men som är bosatta inom ett så kallat stödområde.

Affärsplan krävs

Den som söker starta-eget-bidrag måste vanligtvis presentera en affärsplan som visar dels att företaget kan bli lönsamt, och dels att företagaren är lämpad att driva företaget. På vissa orter kan Arbetsförmedlingen ge olika former av stöd gällande detta.

Det är också viktigt att tänka på att bidraget inte får snedvrida konkurrensen på marknaden. Konkurrensen kan till exempel snedvridas om det finns ett liknande företag i närområdet och starta-eget-bidraget ger den sökande en möjlighet att dumpa priserna på marknaden.

Kan man arbeta samtidigt som man får starta-eget-bidrag?

Nej, det är vanligtvis inte möjligt att arbeta samtidigt som man får starta-eget-bidrag.

Lista på aktörer som erbjuder starta-eget-bidrag

För en uppdaterad lista på aktörer som erbjuder starta-eget-bidrag hänvisar vi till den statliga hemsidan Verksamt.se (om starta-eget-bidrag).

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).