Affärsplan


Den som ska starta eget företag har som regel en idé om hur affärsidén ska omsättas i pengar. Syftet med att upprätta en affärsplan är att konkretisera affärsprojektet och att få ner detta på papper.


Affärsplan krävs ofta i mötet med flera intressenter. Såväl banken som andra finansiärer kommer att vilja granska affärsplanen innan de är redo att satsa på företaget. Affärsplanen är dock till bra hjälp även för projektets viktigaste intressent – entreprenören själv – som blir tvungen att konkretisera sin affärsidé och planera genomförandet av sitt företag.

Se: Mall affärsplan.

Den som har utarbetat en affärsidé så långt att han eller hon sätter sig ned för att skriva en affärsplan har ofta kommit så långt i sina förberedelser att affärsplanen i sig inte innebär några större problem. Affärsplanen bör innehålla en kort beskrivning av företagets affärsidé, vilka kunder som produkten ska marknadsföras mot och hur stor den aktuella marknaden är.


Den bör vidare innehålla information om den konkreta produkten, hur det egna företagets varor eller tjänster ska säljas, betalas och levereras samt vad de kommer att kosta. Här är det givande att jämföra med de konkurrenter som redan finns på marknaden och vilka styrkor respektive svagheter det egna företaget har gentemot dessa.

Till affärsplanen bör även fogas en resultatbudget och en likviditetsbudget Affärsplanen bör även innehålla information om entreprenörens egna personliga kvalifikationer inom den aktuella branschen. De personliga kvalifikationerna avser även vilket närverk entreprenören har gentemot potentiella kunder, leverantörer och finansiärer. Slutligen bör affärsplanen innehålla en analys av möjliga hot och vad som kan göras för att minska risken för att dessa hot realiseras.