Mall likviditetsbudget

En likviditetsbudget mäter hur företagets pengar flödar genom verksamheten dvs. hur inbetalningar och utbetalningar på verkar företagets likvida medel. Läs mer om detta i vår artikel om likviditetsbudget. Längre ned i artikeln hittar du vår mall för likviditetsbudget.

Läs även vår artikel om resultatbudget och se vår mall för resultatbudget.

Varför använda sig av likviditetsbudget?

Det är fördelaktigt att göra en likviditetsbudget eftersom företagets inbetalningar och utbetalningar inte alltid harmonierar med företagets intäkter och kostnader, vilka även skiljer sig ifrån inkomster och utgifter.

Exempelvis kan det vara så att företaget sålt något på faktura och samtidigt haft en utbetalning relaterat till detta, den kortsiktiga effekten på kassan är då negativ fastän påverkan på resultatet kan vara positivt. Av denna anledning är det inte bara viktigt att ha en lönsam rörelse, man måste också planera för sin likviditet; dvs. man måste se till att alltid ha likvida medel i kassan så att man täcker upp för tidsperioder där det är mycket utbetalningar.

Det innehåller mallen för likviditetsbudget

Denna mall för likviditetsbudget innehåller:

  • en uppdelning för olika månader
  • inbetalningar, uppdelade i olika kategorier
  • utbetalningar, uppdelade i olika kategorier
  • en summering av månadens inbetalningar och utbetalningar vilket ger det belopp företaget har kvar till nästa månad, dvs. utgående balans.

Mallen för likviditetsbudget finns både i Excel och Word, vi rekommenderar starkt att använda Excel-versionen.

Länk till likviditetsbudgetmall i Excel (excel-dokument - högerklicka och spara)
Länk till likviditetsbudgetmall i Word (word-dokument - högerklicka och spara)