Mall likviditetsbudget

En likviditetsbudget mäter hur företagets pengar flödar genom verksamheten dvs. hur betalningsströmmarna går in och ut (läs även om inbetalningar och utbetalningar). Det kan vara fördelaktigt att göra en likviditetsbudget då företagets betalningar respektive de pengar de får in inte alltid harmonierar med företagets intäkter och kostnader, vilka skiljer dig från inbetalningar och utbetalningar. Det kan ju vara så att ett företag t.ex. har sålt på kredit och inte får betalt förrän långt efteråt. Se även mall resultatbudget.

Då kan det vara bra att planera för sin likviditet, att alltid ha likvida medel i kassan så att man täcker upp för tidsperioder där det är mycket utbetalningar. Denna mall för likviditetsbudget innehåller några centrala inbetalningar och utbetalningar vilka utan problem kan kompletteras/ersättas med in- och utbetalningar som passar just ditt enskilda företag. Längst ner i dokumentet får man fram vad som återstår till nästa månad, dvs. utgående balans. Mallen för likviditetsbudget finns både i Excel och Word, vi rekommenderar starkt att använda Excel-versionen.
Länk till likviditetsbudgetmall i Excel (excel-dokument - högerklicka och spara)
Länk till likviditetsbudgetmall i Word (word-dokument - högerklicka och spara)