Mall resultatbudget

Nedan laddar du ned en gratis mall för resultatbudget i Excel, Word och PDF. Vi går även igenom resultatbudgetens syfte och hur mallen används.

Vad är en resultatbudget och dess syfte?

En resultatbudget är ett perfekt sätt för att se hur exempelvis det kommande verksamhetsåret kommer att se ut resultatmässigt.

I resultatbudgeten ingår en sammanställning över de intäkter och kostnader som företaget räknar med framåt vilket leder fram till ett budgeterat resultat. Som kontrast till detta nämns att man har koll på bolagets likviditet (pengar på banken) genom likviditetsbudgeten; se vår mall för likviditetsbudget.

Så använder du mallen

Resultatbudgeten underlättar planeringen inom företaget, och den underlättar även ett större fokus på, och kontroll av, lönsamheten i företaget. Om det visar sig att resultatet kommer bli negativt har företaget tid på sig att rätta till eventuella brister i verksamheten så att de kan komma på rätt spår igen.

En budget av detta slag kan upprättas för vilken period som helst. I vår mall för resultatbudget finns centrala intäkter och kostnader listade; dessa kan kompletteras med andra typer av intäkter och kostnader specifika för ditt företag.

Mallen finns både i Word och Excel, men vi rekommenderar Excel.

Resultatbudgetens innehåll

I vårt exempel på resultatbudget fyller man bland annat i:

  • intäkter vilka delas i: intäkter för produkter, tjänster och övrig försäljning,
  • information om kostnader vilka delas upp i olika kostnadsslag, exempelvis gällande inköp, hyra, reklam, försäkring, kontorsmaterial och andra typer av kostnader
  • sedan sammanställs det budgeterade resultatet genom att summan av kostnaderna dras ifrån summan intäkterna, varvid det budgeterade resultatet före skatt erhålls.
  • sist finns förifyllt möjligheten att dra ifrån bolagsskatt (för aktiebolag), och egenavgifter/personliga skatter (egen firma/handelsbolag).

Här laddas mallen för resultatbudget ned i Excel, Word och PDF

Resultatbudget

Ladda ned:

Mall resultatbudget Word

Mall resultatbudget Excel

Mall resultatbudget PDF

Se även:
Mall likviditetsbudget