⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Resultatbudget mall och genomgång

Starta Eget Info Logotyp-bild

Syftet med en resultatbudget är att göra en prognos av företagets resultat, medan syftet med en likviditetsbudget är att se till att pengarna inte tar slut.

Du läser mer om resultatbudgeten i artikeln nedan. Längst ned i artikeln hittar du en mall för resultatbudgeten i Excel.

Vad är en resultatbudget och dess syfte?

En resultatbudget är ett sätt att försöka göra en plan och en prognos för att se hur exempelvis det kommande verksamhetsåret kommer att se ut resultatmässigt.

I resultatbudgeten ingår en sammanställning över de intäkter och kostnader som företaget räknar med framåt vilket leder fram till ett budgeterat resultat. Som kontrast till detta nämns att man har koll på bolagets likviditet (pengar på banken) genom likviditetsbudgeten; se vår mall för likviditetsbudget.

Så skapar du en resultatbudget

En resultatbudget upprättas genom att lista det egna företagets förmodade intäkter och kostnader för att se vilket resultat det egna företaget kan förväntas uppnå.

En omsorgsfullt utformad resultatbudget är ett bra hjälpmedel när man avgör om en affärsidé är realistisk.

Rent praktiskt kan man göra resultatbudgeten i Excel eller liknande program.

Börja med kostnaderna

Oftast är det en bra idé att börja med företagets kostnader. Kostnaderna är som regel också enklast att förutse. Det är här viktigt att vara noggrann så att man inte missar att ta med alla de kostnader som bolaget faktiskt kommer att behöva ta. Det är lätt hänt att glömma kostnader till exempel för reparation och underhåll av företagets utrustning.

Exempel: Den som till exempel använder en bil frekvent i sin verksamhet kan räkna med att behöva lämna in den på service ibland.

Sen är det dags för företagets intäkter

När man har tagit upp bolagets kostnader är det dags att försöka uppskatta företagets intäkter. I detta skede gäller det att vara realistisk. Det är lätt att överskatta kraften och styrkan i sin egen affärsidé.

Intäkterna baserar sig direkt på företagets regelbundna försäljning och för den som inte redan har en färdig kundstock tar det ofta en hel del tid att bygga upp en stadig försäljning. Man måste även komma ihåg att det tar lång tid för de flesta företag att bygga upp ett nätverk av kunder som använder ens produkt och är beredda att betala fullt pris för den.

Eftersom varje lyckad försäljning ofta gör att en kostnad uppstår för den sålda produkten är det viktigt att inte glömma att justera kostnadssidan efter att man har uppskattat företagets försäljningsintäkter.

När kostnaderna och intäkterna har listats – och dubbelkollats (!) – kan man enkelt ta fram en prognos för resultatet.

Mall för resultatbudget

Nedan laddar du ned en gratis mall för resultatbudget i Excel, Word och PDF. Vi går även igenom resultatbudgetens syfte och hur mallen används.

Så använder du mallen

Resultatbudgeten underlättar planeringen inom företaget, och den underlättar även ett större fokus på, och kontroll av, lönsamheten i företaget. Om det visar sig att resultatet kommer bli negativt har företaget tid på sig att rätta till eventuella brister i verksamheten så att de kan komma på rätt spår igen.

En budget av detta slag kan upprättas för vilken period som helst. I vår mall för resultatbudget finns centrala intäkter och kostnader listade; dessa kan kompletteras med andra typer av intäkter och kostnader specifika för ditt företag.

Mallen finns både i Word och Excel, men vi rekommenderar Excel.

Resultatbudgetens innehåll

I vårt exempel på resultatbudget fyller man bland annat i:

  • intäkter vilka delas i: intäkter för produkter, tjänster och övrig försäljning,
  • information om kostnader vilka delas upp i olika kostnadsslag, exempelvis gällande inköp, hyra, reklam, försäkring, kontorsmaterial och andra typer av kostnader
  • sedan sammanställs det budgeterade resultatet genom att summan av kostnaderna dras ifrån summan intäkterna, varvid det budgeterade resultatet före skatt erhålls.
  • sist finns förifyllt möjligheten att dra ifrån bolagsskatt (för aktiebolag), och egenavgifter/personliga skatter (egen firma/handelsbolag).

Här laddas mallen för resultatbudget ned i Excel, Word och PDF

Resultatbudget mall

Ladda ned:

Mall resultatbudget Word

Mall resultatbudget Excel

Mall resultatbudget PDF

Se även:
Mall likviditetsbudget