⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Resultatbudget: mall och förklaring

Starta Eget Info Logotyp-bild

Syftet med en resultatbudget är att göra en prognos av företagets resultat.

Artikelns innehåll

 • Vad är en resultatbudget? Resultatbudget kontra likviditetsbudget
 • Tips för hur förväntade intäkter och kostnader tas fram
 • Gratis mall för resultatbudget i Excel- och Word-format

Vad är en resultatbudget? Resultatbudget kontra likviditetsbudget

En resultatbudget är alltså en prognos för exempelvis de tre kommande verksamhetsårens finansiella resultat.

Resultatbudgeten utgör en sammanställning av företagets samtliga intäkter och kostnader för de kommande perioderna. En resultatbudget är därmed ett viktigt underlag för bedömningen om företagets rörelse är lönsam eller inte.

Resultatbudgeten är också en viktig del i företagets löpande planering och utvärdering, där fokuset är på lönsamheten:

 1. En resultatbudget kan i förekommande fall förvarna om till exempel en kommande periods finansiella resultat inte kommer att bli tillfredställande, eller till och med negativt. Detta ger företagsledningen en chans att i förväg tänka igenom och fatta beslut gällande förslag som kan öka företagets lönsamhet.
 2. En resultatbudget utgörs av prognoser för företagets samtliga intäkter och kostnader, samt motsvarade resultat. Uppdelningen på intäkter och kostnader kan användas som underlag för en analys av hur företagets lönsamhet kan ökas. Antingen genom att öka intäkterna, eller genom att minska kostnaderna.
 3. En resultatbudget kan även användas som underlag när man avgör om en affärsidé är realistisk eller inte.

Resultatbudget kontra likviditetsbudget

En resultatbudget skiljer sig ifrån en likviditetsbudget, vars syfte istället är att göra en prognos gällande mängden likvida medel. En likviditetsbudget är därmed ett viktigt underlag för en bedömning om företaget har tillräckligt med finansiering för de kommande perioderna eller inte.

Tips för hur förväntade intäkter och kostnader tas fram

En resultatbudget upprättas baserat på företagets förväntade intäkter och kostnader. Att ta fram förväntade intäkter och kostnader kan vara mycket svårt, särskilt för nystartade företag. En del saker är dock alltid bra att ha i åtanke:

 • Oftast är det en bra idé att börja med företagets kostnader. Kostnaderna är som regel också enklast att förutse. Det är här viktigt att vara noggrann så att man inte missar någon kostnad. Ett sätt att försöka se till att man inte glömmer kostnader är att gå igenom företagets bankutdrag bakåt i tiden.
 • Gällande bedömningen av företagets förväntade intäkter är det mycket viktigt att vara realistisk, i syfte att inte överskatta potentialen i företagets lönsamhet.
 • För nystartade företag tar det vanligtvis ganska lång tid att bygga upp ett nätverk av kunder, särskilt kunder som är beredda att betala fullt pris.
 • Eftersom ökade intäkter vanligtvis motsvarar ökade kostnader är det viktigt att se till att eventuella direkta kostnader motsvarande de förväntade intäkterna finns med i resultatbudgeten.

Gratis mall för resultatbudget i Excel- och Word-format

Mallen laddas ned via länkarna under bilden nedan. Mallen finns både i Word och Excel, men vi rekommenderar Excel-versionen. Resultatbudgetar kan se ut på flera olika sätt, och vår mall utgör därmed endast ett exempel på en resultatbudget.

I mallen finns vanliga slags intäkter och kostnader förifyllda. I mallen kan man enkelt komplettera dessa med ytterligare slags intäkter och kostnader.

Mallens innehåll. I mallen för resultatbudget fyller man bland annat i:

 • Förväntade intäkter, vilka delas upp i exempelvis intäkter för produkter, tjänster, samt övrig försäljning, för varje period.
 • Förväntade kostnader, vilka delas upp i olika kostnadsslag, exempelvis gällande personalkostnader, inköp, hyra, reklam, försäkring, samt kontorsmaterial, för varje period.
 • Baserat på de förväntade intäkterna och kostnaderna sammanställer mallen det budgeterade resultatet genom att summan av kostnaderna dras ifrån summan av intäkterna. Detta ger det budgeterade resultatet före skatt för varje period.
 • Till sist finns i mallen möjligheten att dra ifrån bolagsskatt (för aktiebolag) eller egenavgifter/personliga skatter (för egen firma, eller handelsbolag).
Resultatbudget mall

Mall för resultatbudget (Word)

Mall för resultatbudget (Excel)

Mall för resultatbudget (PDF)

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).