Mall resultatbudget

En resultatbudget är ett perfekt sätt för att se hur exempelvis det kommande verksamhetsåret kommer att se ut resultatmässigt, se även mall likviditetsbudget, för hur man har koll på hur bolagets likviditet (pengar på banken) utvecklas. I denna ingår en sammanställning över de intäkter och kostnader som företaget räknar med framåt vilket leder fram till ett budgeterat resultat.
Denna budget kan underlätta planeringen inom företaget, och den underlättar även ett större fokus på, och kontroll av, lönsamheten i företaget. Om det visar sig att resultatet kommer bli negativt har företaget tid på sig att rätta till eventuella brister i verksamheten så att de kan komma på rätt spår igen.

En budget av detta slag kan upprättas för vilken period som helst. I denna mall för resultatbudget finns några centrala intäkter och kostnader uppradade vilka kan kompletteras med andra typer av kostnader specifika för ditt företag. Mallen finns både i Word och Excel, men vi rekommenderar Excel. Vi hoppas att du ska finna den här mallen användbar. 
Länk resultatbudget Word (word-dokument - högerklicka och spara)
Länk resultatbudget Excel (excel-dokument - högerklicka och spara)