Affärsplan: bakgrund och mall

Den som ska starta eget företag har som regel en idé om hur affärsidén ska omsättas i pengar.

Syftet med att upprätta en affärsplan är att konkretisera affärsprojektet och att få ner detta på papper.

Vår mall för affärsplan finns längst ned i dokumentet.

Affärsplanens innehåll

Affärsplanen bör innehålla en kort beskrivning av företagets affärsidé, samt:

 • Vilka kunder som produkten ska marknadsföras mot.
 • Hur stor den aktuella marknaden är.
 • Information om den konkreta produkten, hur det egna företagets varor eller tjänster ska säljas, betalas och levereras samt vad de kommer att kosta; här är det givande att jämföra med de konkurrenter som redan finns på marknaden och vilka styrkor respektive svagheter det egna företaget har gentemot dessa.
 • Till affärsplanen bör även fogas en resultatbudget och en likviditetsbudget.
 • Affärsplanen bör även innehålla information om entreprenörens egna personliga kvalifikationer inom den aktuella branschen. De personliga kvalifikationerna avser även vilket närverk entreprenören har gentemot potentiella kunder, leverantörer och finansiärer.
 • Slutligen bör affärsplanen innehålla en analys av möjliga hot och vad som kan göras för att minska risken för att dessa hot realiseras; se mall riskanalys och mall SWOT-analys.

Vad är en affärsplan till för? Intressenter och konkretisering

Affärsplan krävs ofta i mötet med flera intressenter. Såväl banken som andra finansiärer kommer att vilja granska affärsplanen innan de är redo att satsa på företaget.

Affärsplanen är också till god hjälp även för projektets viktigaste intressent – entreprenören själv – som blir tvungen att konkretisera sin affärsidé och planera genomförandet av sitt företag.

Så använder du mallen

Mallen för affärsplan utgörs av texten under rubriken nedan. Gör så här:

 • Skapa ett dokument (exempelvis i Word) i vilket du har med rubrikerna i mallen
 • Under varje rubrik skriver du en kort text som svarar på frågorna i mallen
 • Se till att all text i affärsplanen tydligt uttrycker det du vill att den ska uttrycka
 • Se till att inget onödigt innehåll finns i texten
 • Se till att texten är perfekt gällande språk
 • Låt flera andra personer läsa din affärsplan och lyssna noga på deras feedback; uppdatera affärsplanen vid behov
 • Att skriva en affärsplan måste få ta tid; antagligen en eller ett par timmars jobb under många dagar, eller veckor. Se denna tid som en chans att tänka igenom din Affärsidé och affärsmodell.

Här finns mallen för affärsplan

Produkt - Beskriv din specifika produkt.

Pris – Vilket pris måste du hålla för att det ska vara värt för dig att överhuvudtaget sälja din produkt eller tjänst? Priset baserar sig rimligtvis på den kalkyl du gjort upp i din resultatbudget.

Marknad – Var finns din marknad geografiskt och demografiskt? Är det till exempel en produkt eller tjänst som riktar sig mot ett kön eller personer i någon specifik ålder? Se även vår mall för marknadsplan.

Marknadsföring – Hur ska du nå och övertala/övertyga dina framtida kunder om att köpa din produkt?

Försäljning – Hur ska försäljningen gå till praktiskt? Ska du sälja direkt till kunderna? Var ska detta i så fall ske? Ska du använda återförsäljare? Hur får du i så fall dem att sälja din produkt?

Inköp – Det är viktigt att försäkra sig om att dels få ett bra pris, dels pålitliga leverantörer. Vilken inköpsstrategi ska du ha? Ska du arbeta nära en leverantör eller ska du hålla leverantörerna på avstånd för att ständigt kunna förhandla fram ett bättre pris av en annan leverantör?

Konkurrens – Vilka konkurrenter finns på marknaden idag och vad kan du lära dig av dem? Varför ska kunderna köpa just din produkt eller tjänst istället för andra produkter på marknaden? Det är ofta värdefullt att analysera egna styrkor och svagheter gentemot konkurrenternas.

Kvalifikationer – Vilka kvalifikationer har just du för att driva ditt företag?

Risker – Vilka risker belastar företaget? Vad kan du göra för att minska dessa?