Affärsplan mallSe även StartaEgetInfo.ses Mall för marknadsplan.

Produkt - Beskriv din specifika produkt.

Pris – Vilket pris måste du hålla för att det ska vara värt för dig att överhuvudtaget sälja din produkt eller tjänst? Priset baserar sig rimligtvis på den kalkyl du gjort upp i din resultatbudget.

Marknad – Var finns din marknad geografiskt och demografiskt? Är det till exempel en produkt eller tjänst som riktar sig mot ett kön eller personer i någon specifik ålder?

Marknadsföring – Hur ska du nå och övertala/övertyga dina framtida kunder om att köpa din produkt?

Försäljning – Hur ska försäljningen gå till praktiskt? Ska du sälja direkt till kunderna? Var ska detta i så fall ske? Ska du använda återförsäljare? Hur får du i så fall dem att sälja din produkt?

Inköp – Det är viktigt att försäkra sig om att dels få ett bra pris, dels pålitliga leverantörer. Vilken inköpsstrategi ska du ha? Ska du arbeta nära en leverantör eller ska du hålla leverantörerna på avstånd för att ständigt kunna förhandla fram ett bättre pris av en annan leverantör?

Konkurrens – Vilka konkurrenter finns på marknaden idag och vad kan du lära dig av dem? Varför ska kunderna köpa just din produkt eller tjänst istället för andra produkter på marknaden? Det är ofta värdefullt att analysera egna styrkor och svagheter gentemot konkurrenternas.

Kvalifikationer – Vilka kvalifikationer har just du för att driva ditt företag?

Risker – Vilka risker belastar företaget? Vad kan du göra för att minska dessa?