Franchisetagarens roll

Den som startar eget företag som franchisetagare är knuten till ett franchiseföretag och använder dess varumärke och affärskoncept genom ett franchiseavtal.

Läs mer om franchisetagaren i artikeln nedan. Här finns en lista på svenska franchiseföretag. Här läser du mer om franchise i allmänhet.

Franchiseavtalet

Franchiseavtalet innebär att franchisetagaren måste hålla sig till de normer och riktlinjer som det aktuella franchiseföretaget har utarbetat. Franchisetagaren måste även betala en avgift – royalty – för rätten att använda sig av franchiseföretagets varumärke; ofta utgör en del av denna avgift en procentuell betalning av franchisetagarens omsättning.

Fördelar och nackdelar att tänka på

Den som väljer att driva företag som franchisetagare behöver inte själv lägga energi på att utveckla en affärsidé och ett affärskoncept. Tvärtom kan franchiseföretaget ofta hjälpa till med viktig kunskap om hur varumärket på bästa sätt förvaltas.

Samtidigt innebär detta att franchisetagaren inte har möjlighet att gå utanför den mall som franchiseföretaget har satt upp. Franchisetagaren blir på gott och ont istället starkt knuten till franchiseföretagets varumärke och affärsmodell.

Den royalty som ska betalas kan givetvis även vara en betungande kostnad för verksamheten.

Läs vår lista på svenska franchiseföretag.
Läs mer om franchise.