Franchisetagare

Den som startar eget företag som franchisetagare är knuten till ett varumärke och ett affärskoncept genom ett franchiseavtal. Franchiseavtalet innebär att franchisetagaren måste hålla sig till de normer och riktlinjer som det aktuella franchiseföretaget har utarbetat. Franchisetagaren måste även betala en avgift – royalty – för rätten att använda sig av franchiseföretagets varumärke. Läs mer om franchiseföretag och franchise.

Den som väljer att driva företag som franchisetagare behöver inte själv lägga energi på att utveckla en affärsidé och ett affärskoncept. Tvärtom kan franchiseföretaget ofta hjälpa till med viktig kunskap om hur varumärket på bästa sätt förvaltas. Samtidigt innebär detta att franchisetagaren inte har möjlighet att gå utanför den mall som franchiseföretaget har satt upp. Franchisetagaren blir på gott och ont istället starkt knuten till franchiseföretagets varumärke och affärsmodell. Den royalty som ska betalas kan givetvis även vara en betungande kostnad för verksamheten.