⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Inkomstslag: näringsverksamhet, kapital & tjänst

Starta Eget Info Logotyp-bild

Artikelns innehåll:

  • Näringsverksamhet och inkomstslaget näringsverksamhet
  • Inkomst av kapital
  • Inkomst av tjänst

Näringsverksamhet och inkomstslaget näringsverksamhet

Definition: Med näringsverksamhet, som skattemässigt begrepp, avses att någon bedriver en verksamhet som är

  • varaktig
  • självständig, och
  • som görs i vinstsyfte

Vad betyder detta i praktiken

Samtliga ovan tre villkor måste vara uppfyllda för att en verksamhet ska klassas som en näringsverksamhet. Verksamhet som drivs av ett aktiebolag eller ett handelsbolag är nästan alltid att betrakta som näringsverksamhet. I annat fall räknas det som inkomst av tjänst eller hobbyverksamhet.

De tre kriterierna

För att kriteriet självständighet ska vara uppfyllt gör Skatteverket en bedömning om t.ex. vad uppdragsgivaren och uppdragstagaren har avtalat, hur beroende de är av varandra etc.

När det gäller kriteriet varaktighet är det centrala att det ska vara yrkesmässig verksamhet som utförs på ett varaktigt och regelbundet sätt. Enstaka uppdrag räknas generellt inte som näringsverksamhet.

Det sista kriteriet som är vinstsyfte innebär helt enkelt att verksamheten syftar till att gå med vinst. Vinsten ska kunna uppkomma på sikt, det första året läggs ingen större vikt vid just vinsten då verksamhetens uppbyggnad ofta innebär kostnader som är stora. Om man säljer privata saker räknas det i regel som hobbyverksamhet och redovisas som inkomst av tjänst.

Beskattningen i inkomstslaget näringsverksamhet beror på bolagsform

Hur beskattningen sker i inkomstslaget näringsverksamhet är olika beroende på vilken typ av företag det handlar om. Läs mer om detta i våra artiklar om aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Läs också mer om detta på Skatteverkets hemsida (om: inkomst av näringsverksamhet).

Anlita jurist eller revisor

Notera att regler gällande skatt och liknande kan ändra över tiden. För att vara säker på att få helt uppdaterad information bör en lämplig konsult kontaktas (exempelvis en revisor eller en jurist), men även berörd myndighet (exempelvis Skatteverket) eller deras hemsidor kan konsulteras; särskilt kan noteras att Skatteverkets och bolagsverkets kundtjänst per telefon brukar vara utmärkt informativa, hjälpsamma och användbara.

Inkomst av kapital

Inkomst av kapital är ett inkomstslag (för beskattning) dit inkomster och utgifter som inte faller under näringsverksamhet eller inkomster av tjänst hör.

Exempel

Exempel på inkomster och utgifter som hör till inkomst av kapital är:

  • utdelning på aktier
  • vinst vid försäljning av tillgångar
  • utgifter för räntor mm.

Inkomsterna och utgifterna kan både vara tillfälliga eller bestående.

Vilka är inkomstslaget kapital aktuellt för?

Juridiska personer kan inte bli beskattade i inkomstslaget kapital utan det gäller enbart för fysiska personer och dödsbon.

För juridiska personer är det istället beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet som gäller.

Skattesatser

Beskattningen i inkomstslaget kapital görs med 30 % statlig skatt. När det gäller underskott av kapital får man skatteavdrag med 30 % på underskott upp till 100 000 kr under ett år och på det belopp som överstiger får man 21 % avdrag. För helt säkerställt uppdaterade skattesatser hänvisas till Skatteverket.se.

Inkomst av tjänst

Inkomst av tjänst är ett inkomstslag dit inkomster och utgifter som inte faller under inkomstslagen kapital och näringsverksamhet hör.

Du läser mer om inkomst av tjänst i artikeln nedan. Artikeln tar några minuter att läsa.

Anställning medför inkomst av tjänst

Om man har en anställning får man inkomst av tjänst. Det kan vara både av tillfällig och varaktig natur och även innefatta annan verksamhet som ger inkomster.

Exempel: det uppenbara exemplet är helt enkelt en person som arbetar på ett vanligt företag och som därifrån får lön ska beskatta denna inom inkomstslaget inkomst av tjänst.

Avdrag

För att få avdrag inom inkomst av tjänst ställs i regel stora krav, dels för att det är arbetsgivaren som är ansvarig för den anställdes kostnader. Bland avdragen är några begränsade med ett visst belopp, andra kostnader får bara dras av med en del som överstiger ett belopp, vissa kostnader som är direkt hänförliga till arbetets utförande är det helt förbjudet att dra av osv.

Skatt gällande inkomst av tjänst

När det gäller beskattningen vid inkomstslaget tjänst sker det genom bland annat kommunal och statlig inkomstskatt. Den sistnämnda gäller bara om man tjänar över brytpunkten. För den kommunala skatten varierar den beroende på i vilken kommun man arbetar i. Den som arbetar betalar skatt på ett progressivt sätt, dvs. ju högre inkomst, desto högre procentuell skatt; vilket typiskt inte gäller inkomst av kapital.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ” Cookies och disclaimer” (längst ned).