Näringsverksamhet och inkomstslaget näringsverksamhet

Med näringsverksamhet, som skattemässigt begrepp, avses att någon bedriver en verksamhet som är varaktig, självständig och som görs i vinstsyfte. Hur beskattningen sker i inkomstslaget näringsverksamhet är olika beroende på vilken typ av företag det handlar om. Läs mer på aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Samtliga dessa tre villkor måste vara uppfyllda för att en verksamhet ska klassas som en näringsverksamhet. Verksamhet som drivs av ett aktiebolag eller ett handelsbolag är nästan alltid att betrakta som näringsverksamet. I annat fall räknas det som inkomst av tjänst eller hobbyverksamhet. Se även inkomst av kapital.

För att kriteriet självständighet ska vara uppfyllt gör Skatteverket en bedömning om t.ex. vad uppdragsgivaren och uppdragstagaren har avtalat, hur beroende de är av varandra etc. När det gäller kriteriet varaktighet är det centrala att det ska vara yrkesmässig verksamhet som utförs på ett varaktigt och regelbundet sätt. Enstaka uppdrag räknas generellt inte som näringsverksamhet. Det sista kriteriet som är vinstsyfte innebär helt enkelt att verksamheten syftar till att gå med vinst. Vinsten ska kunna uppkomma på sikt, det första året läggs ingen större vikt vid just vinsten då verksamhetens uppbyggnad ofta innebär kostnader som är stora. Om man säljer privata saker räknas det i regel som hobbyverksamhet och redovisas som inkomst av tjänst. Notera att regler gällande skatt och liknande kan ändra över tiden. För att vara säker på att få helt uppdaterad information bör sannolikt en lämplig konsult kontaktas (exempelvis en revisor eller en jurist), men även berörd myndighet (exempelvis Skatteverket) eller deras hemsidor kan konsulteras, särskilt kan noteras att Skatteverkets och bolagsverkets kundtjänst per telefon brukar vara utmärkt informativa, hjälpsamma och användbara.