Näringsverksamhet

Definition: Med näringsverksamhet, som skattemässigt begrepp, avses att någon bedriver en verksamhet som är

  • varaktig
  • självständig, och
  • som görs i vinstsyfte

Läs mer om vad detta betyder och om inkomstslaget näringsverksamhet nedan. Artikeln tar några minuter att läsa.

Läs även om: Inkomst av tjänst och Inkomst av kapital.

Vad betyder detta i praktiken

Samtliga ovan tre villkor måste vara uppfyllda för att en verksamhet ska klassas som en näringsverksamhet. Verksamhet som drivs av ett aktiebolag eller ett handelsbolag är nästan alltid att betrakta som näringsverksamhet. I annat fall räknas det som inkomst av tjänst eller hobbyverksamhet.

De tre kriterierna

För att kriteriet självständighet ska vara uppfyllt gör Skatteverket en bedömning om t.ex. vad uppdragsgivaren och uppdragstagaren har avtalat, hur beroende de är av varandra etc.

När det gäller kriteriet varaktighet är det centrala att det ska vara yrkesmässig verksamhet som utförs på ett varaktigt och regelbundet sätt. Enstaka uppdrag räknas generellt inte som näringsverksamhet.

Det sista kriteriet som är vinstsyfte innebär helt enkelt att verksamheten syftar till att gå med vinst. Vinsten ska kunna uppkomma på sikt, det första året läggs ingen större vikt vid just vinsten då verksamhetens uppbyggnad ofta innebär kostnader som är stora. Om man säljer privata saker räknas det i regel som hobbyverksamhet och redovisas som inkomst av tjänst.

Beskattningen i inkomstslaget näringsverksamhet beror på bolagsform

Hur beskattningen sker i inkomstslaget näringsverksamhet är olika beroende på vilken typ av företag det handlar om. Läs mer om detta i våra artiklar om aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Läs också mer om detta på Skatteverkets hemsida (om: inkomst av näringsverksamhet).

Anlita jurist eller revisor

Notera att regler gällande skatt och liknande kan ändra över tiden. För att vara säker på att få helt uppdaterad information bör en lämplig konsult kontaktas (exempelvis en revisor eller en jurist), men även berörd myndighet (exempelvis Skatteverket) eller deras hemsidor kan konsulteras; särskilt kan noteras att Skatteverkets och bolagsverkets kundtjänst per telefon brukar vara utmärkt informativa, hjälpsamma och användbara.

För tydlighetens skull: Skatteregler och andra regler uppdateras löpande och för att vara säker på att få uppdaterad information så rekommenderas att fackman anlitas och/eller att man läser den information som finns om det aktuella ämnet på den relevanta myndighets hemsida.