Momsdeklaration

Med momsdeklaration avses att företag som omsätter varor och/eller tjänster deklarerar för moms i en deklaration som lämnas in till Skatteverket. Att redovisa moms görs idag i en separat blankett för momsdeklaration, tidigare kunde man även välja att deklarera moms i inkomstdeklaration, men det kan man alltså inte lämgre göra.

Om beskattningsunderlaget per år är högst 1 miljon och redovisningsperioden är beskattningsår ska momsdeklarationen lämnas in varje månad eller en gång i kvartalet. Omsätter företaget högst 40 miljoner kronor och redovisningsperioden är kalenderkvartal lämnas momsdeklarationen in en gång i månaden. Har det aktuella företaget beskattningsår som redovisningsperiod är det den 26 i andra månaden efter redovisningsperioden som momsdeklarationen ska vara inne. Har företaget kalenderkvartal eller kalendermånad som redovisningsperiod är det den 12 i andra månaden efter redovisningsperioden som deklarationen ska vara inne (undantag januari och augusti, då är det den 17 som gäller). Har företaget över 40 miljoner i beskattningsunderlag är det den 26 i månanden efter redovisningsperiodens utgång som deklarationen ska vara inne (undantag i december, då är det den 27). En momsdeklaration måste alltid lämnas in, oberoende av om företaget har någon moms att redovisa eller inte. Notera att information av den här typen kan uppdateras och det är således en bra idé att säkerställa att detaljinformationen är uppdaterad, se exempelvis skatteverkets hemsida.