Momsregistreringsnummer

Momsregistreringsnummer är det nummer som momspliktiga verksamheter får. Det är Skatteverket som bestämmer detta nummer. Numret kan se olika ut beroende på om det är fråga om en fysisk person eller juridisk person.

I mervärdesskattelagen framgår att momsregistreringsnumret ska anges på fakturor och kvitton. LÄNKLISTA MOMS SE OVAN