3:12-reglerna/ skatt fåmansbolag

3:12-reglerna är ett begrepp för de regler som gäller för beskattning av ägare till fåmansbolag/fåmansföretag. Anledningen till att de kallas 3:12-regler är de tidigare fanns i paragraf 3 moment 12 i inkomstskattelagen. Denna artikel ger en kort och förenklad sammanfattning av det viktigaste i 3:12-reglerna. Följande punkter beskriver huvuddragen i 3:12-reglerna och gäller alltså fåmansbolag/fåmansföretag

 


• När du får utdelning på dina aktier eller säljer aktier med vinst ska detta beskattas

• En del av denna beskattning ska eventuellt ske som om det vore lön det gällde (dvs. oftast med en högre skattesats)

• För utdelning gäller 20% skattesats upp till ett visst belopp sen gäller beskattning som om det vore lön, dvs. upp till cirka 65% i skattesats inklusive arbetsgivaravgift.

• För vinst på försäljning av aktier gäller samma sak men där finns även ett maximalt belopp för vilket det beskattas som om det vore lön.

För informationen om hur beloppen ovan beräknas se skatteverkets hemsida. Skatteregler ändrar kontinuerligt och för att få en exakt bild av hur det ser i idag så hänvisar vi till skatteverket. Notera att även  3:12-reglerna kan ändras över tiden och att det är bäst (för att få helt uppdaterad information) att vända sig till skatteverket. Skatteverkets telefontjänst (som är kostnadsfri) heter Skatteupplysningen, och den brukar oftast vara mycket informativ och rekommenderas starkt.