⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

3:12-reglerna och skatt i fåmansbolag

Starta Eget Info Logotyp-bild

3:12-reglerna är ett begrepp för de regler som gäller för beskattning av ägare till fåmansbolag som innehar kvalificerade andelar. Anledningen till att de kallas 3:12-regler är de tidigare fanns i paragraf 3 moment 12 i inkomstskattelagen.

Den här artikeln ger en kort och förenklad sammanfattning av det viktigaste i 3:12-reglerna.

Huvuddragen i 3:12-reglerna

Följande punkter beskriver huvuddragen i 3:12-reglerna och gäller alltså ägare av kvalificerade andelar i fåmansaktiebolag.

  • Vid utdelning och vid försäljning av aktier med vinst sker beskattning.
  • En del av denna beskattning ska eventuellt ske som om det gällde lön. Det vill säga vanligtvis med en högre skattesats än vid utdelning.
  • För utdelning gäller 20 % skattesats upp till ett visst belopp. Sen gäller beskattning som om det vore lön, vilket kan medföra upp till cirka 65 % i skattesats inklusive arbetsgivaravgift.
  • För vinst vid försäljning av aktier gäller samma sak, men där finns även ett maximalt belopp för vilket det beskattas som om det vore lön.

Notera att skatteregler ändras över tiden. För att få en säkerställd bild av hur det ser ut just nu så hänvisar vi till Skatteverket.se (3:12-reglerna).

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).