3:12-reglerna & skatt i fåmansbolag

3:12-reglerna är ett begrepp för de regler som gäller för beskattning av ägare till fåmansbolag. Anledningen till att de kallas 3:12-regler är de tidigare fanns i paragraf 3 moment 12 i inkomstskattelagen.

Den här artikel ger en kort och förenklad sammanfattning av det viktigaste i 3:12-reglerna.

Huvuddragen i 3:12-reglerna

Följande punkter beskriver huvuddragen i 3:12-reglerna och gäller alltså fåmansbolag.

  • När du får utdelning på dina aktier eller säljer aktier med vinst ska detta beskattas.
  • En del av denna beskattning ska eventuellt ske som om det vore lön (dvs. oftast med en högre skattesats).
  • För utdelning gäller 20 % skattesats upp till ett visst belopp sen gäller beskattning som om det vore lön, dvs. upp till cirka 65 % i skattesats inklusive arbetsgivaravgift.
  • För vinst på försäljning av aktier gäller samma sak men där finns även ett maximalt belopp för vilket det beskattas som om det vore lön.

Skatteregler ändras kontinuerligt och för att få en säkerställd bild av hur det ser ut just nu så hänvisar vi till Skatteverket.se. Skatteverkets telefontjänst (som är kostnadsfri) heter Skatteupplysningen (telefonnummer 0771-567 567), och den brukar oftast vara mycket informativ och rekommenderas starkt.

För tydlighetens skull: Skatteregler och andra regler uppdateras löpande och för att vara säker på att få uppdaterad information så rekommenderas att fackman anlitas och/eller att man läser den information som finns om det aktuella ämnet på den relevanta myndighets hemsida.