⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

F-skatt

Starta Eget Info Logotyp-bild
F-skatt står för företagsskatt. Du läser mer om F-skatt i artikeln nedan. Längst ned i artikeln läser du om A-skatt och FA-skatt.

Vad är F-skatt?

Den som har tillåtelse av Skatteverket att betala F-skatt – det vill säga innehar en F-skattsedel – får själv betala sociala avgifter och preliminärskatt.

Preliminärskatt är den skatteinbetalningen som görs till Skatteverket i samband med att en tjänsteinkomst beskattas (alltså vid lönebetalningar).

Enskild firma och F-skatt

Alla som arbetar ska betala inkomstskatt och deras arbetsgivare måste betala sociala avgifter. Den som avser driva enskild firma behöver typiskt sett tillåtelse av Skatteverket att betala F-skatt.

Så blir du godkänd för att betala F-skatt

Den som driver enskild firma måste ha en F-skattsedel för att kunna göra inbetalningarna till Skatteverket. Den som ansöker om F-skattsedel ska som regel få en sådan om han eller hon säger att han eller hon bedriver eller planerar att bedriva näringsverksamhet i Sverige.

Läs mer om hur man skaffar F-skatt i vår steg-för-steg-lista för att starta enskild firma.

Kostnad

Att ansöka om F-skatt kostar inget; se vår steg-för-steg-lista för att starta enskild firma.

A-skatt

A-skatt betalar den som är anställd hos en arbetsgivare, vilket innebär att arbetsgivaren betalar skatt och arbetsgivaravgifter.

Man brukar även kalla det för en anställningsskatt, som alltså alla anställda är skyldiga att betala. På lönebeskedet står det i regel preliminärskatt, eftersom det inte är förrän i deklarationen som den slutliga skatten blir fastställd.

Intyg om A-skatt

Det går att få intyg om att A-skatt betalas, och det beställs av Skatteverket.

FA-skatt

FA-skatt betalar den fysiska person som både driver enskild näringsverksamhet samt är anställd hos någon arbetsgivare.

Vad är FA-skatt?

Att vara registrerad för FA-skatt innebär att vara registrerad för både F-Skatt och A-skatt.

Vid anställningen på det företag där individen arbetar används A-skatt delen av FA-skattsedeln vilket gör att skatt kan dras och att arbetsgivaravgifter kan betalas av det företag där personen har sin anställning.

Vid arbete i den enskilda firman ska F-skatten användas och det ska tydligt framgå för företag som faktureras att den enskilda firman är registrerad för F-skatt. Det är bara en enskild firma som kan ha FA-skatt.

Så blir du godkänd för FA-skatt

Att ansöka om FA-skatt går till på samma sätt som att ansöka om F-skatt, vilket man gör i samband med att man startar en enskild firma; läs mer om detta i vår steg-för-steg-lista för att starta enskild firma.