F-skatt

F-skattesedel är ett vanligt uttryck och de flesta har säkert stött på det i något medialt sammanhang. F-skatt står för företagsskatt (läs mer om skatter och företag). Den som har fått tillåtelse av Skatteverket att betala F-skatt – det vill säga innehar en F-skattsedel – får själv betala sociala avgifter och preliminärskatt. Preliminärskatt är den skatteinbetalningen som görs till Skatteverket i samband med att en tjänsteinkomst beskattas (alltså vid lönebetalningar).

Alla som arbetar ska betala inkomstskatt och deras arbetsgivare måste betala sociala avgifter. Därför säger det sig själv att den som ska starta eget företag måste ha en F-skattsedel för att kunna göra inbetalningarna till Skatteverket.

Den som ansöker om F-skattsedel ska som regel få en sådan om han eller hon säger att han eller hon bedriver eller tänker bedriva näringsverksamhet i Sverige. Det gäller dock bara om Skatteverket inte anser att det inte finns någon anledning att tro att näringsverksamhet inte bedrivs eller kommer att bedrivas i framtiden. Ansökan om F-skattsedel ska göras på en särskild blankett som finns hos Skatteverket. Mer information om denna blankett finns på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se.