⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

F-skatt

Starta Eget Info Logotyp-bild

F-skatt står för företagsskatt. Du läser mer om F-skatt i artikeln nedan. Längst ned i artikeln läser du om A-skatt och FA-skatt.

Vad är F-skatt?

Den som har tillåtelse av Skatteverket att betala F-skatt – det vill säga innehar en F-skattsedel – har själv ansvar att betala in sina egna skatter och avgifter. Utan F-skatt har kunden detta ansvar under vissa förutsättningar. Läs mer om detta nedan.

Så blir du godkänd för att betala F-skatt

Man ansöker om F-skatt hos Skatteverket. Läs mer om hur det går till i följande artiklar:

Vilka kan ha F-skatt?

Alla företagsformer (se listan ovan) och en del andra typer av organisationsformer kan inneha F-skatt.

För att få F-skatt krävs att företaget bedriver näringsverksamhet (läs mer här om vad detta betyder), och följer regler gällande deklaration och skatter och motsvarande avgifter.

Vad betyder det egentligen att ha F-skatt?

Att ha F-skatt betyder att man själv har ansvar för att betala sin skatt. Det betyder att en uppdragsgivare (kund) inte har ansvar att betala in skatter för en uppdragstagare (leverantör) i det fall uppdragstagaren har F-skatt.

För att förtydliga saken kan nämnas att för exempelvis vanliga anställda (som alltså inte har F-skatt) gäller att uppdragsgivare (dvs. arbetsgivaren) har ansvar att betala den anställdes skatt.

Kostar F-skatt något? Hur lång tid tar det?

En ansökan om F-skatt görs till Skatteverket. Det kostar inget att ansöka om och att erhålla F-skatt. Vanligtvis tar Skatteverket mellan 2 och 8 veckor på sig att bevilja ansökan (uppgift ifrån 2024).

Vad betyder det att ett företag inte innehar F-skatt? Kan man ha ett företag utan F-skatt? Vilka företag måste ha F-skatt?

Företag måste inte ha F-skatt. Däremot gäller att de flesta företag bör ha F-skatt för att kunna bedriva en effektiv affärsrörelse. Med andra ord bör utgångspunkten vanligtvis vara att företaget ska ha F-skatt. Det är särskilt viktigt för företag som säljer tjänster att inneha F-skatt.

Om ett företag inte har F-skatt betyder det att företagets kunder har ansvar att betala in skatter och avgifter relaterade till köp av tjänster ifrån företaget, enligt särskilda regler.

Måste man ha F-skatt för att fakturera? Man måste inte ha F-skatt för att fakturera, men om man inte har F-skatt ska man skriva att man inte har det på fakturan. Detta ska göras för att förtydliga för kunden att den har ansvar att betala in relaterade skatter och avgifter.

Måste holdingbolag ha F-skatt? Nej holdingbolag måste inte ha F-skatt, och många holdingbolag har det inte heller. Anledningen är att vanligen äger holdingbolag endast aktier i andra bolag och bedriver ingen egen affärsrörelse, och skickar inga fakturor.

Sammanfattningsvis kan sägas att de allra flesta företag bör ha F-skatt, och att om man som företagare planerar att inte ha F-skatt, så bör man noga undersöka om detta är rätt väg framåt.

Hur tar man reda på om ett företag har F-skatt?

För att ta reda på om ett företag har F-skatt så kan man använda skatteverkets e-tjänst: Skatteverket.se (Hämta företagsinformation).

Kan man anlita företag utan F-skatt?

Ja man kan anlita företag som inte har F-skatt, men det är mer komplicerat än att anlita företag som har F-skatt. Det kan alltså vara rimligt att tänka efter en extra gång om man vill anlita ett företag utan F-skatt, särskilt om det gäller köp av tjänster, i vilket fall man som köpare har ansvar att betala skatter och avgifter för leverantören. Läs om detaljerna på Skatteverket.se (Godkännande för F-skatt).

Kan man bli av med sin F-skatt? Hur får man tillbaka den, och hur lång tid tar det?

Ja ett företag kan bli av med sin F-skatt. Ett företag som inte redovisar eller betalar sina skatter eller inte deklarerar korrekt kan få sin F-skatt återkallad.

F-skatten kan återkallas också om företaget inte anses bedriva näringsverksamhet, eller om företaget gått i konkurs eller om innehavaren har näringsförbud.

Beslut om återkallelse av F-skatt fattas av Skatteverket. Beslut om återkallad F-skatt kan överklagas.

Ett företag vars F-skatt dragits in på Skatteverkets initiativ kan ansöka om få tillbaka denna efter en period om 2 år.

Ett företag som inte längre vill ha F-skatt kan också begära att Skatteverket återkallar den.

A-skatt

Vad är A-skatt? A-skatt har den som är anställd hos en arbetsgivare, vilket innebär att arbetsgivaren betalar skatt och arbetsgivaravgifter.

A-skatt motsvarar anställningsskatt, som alla anställda är skyldiga att betala. På lönebeskedet står det i regel preliminärskatt, eftersom det inte är förrän i deklarationen som den slutliga skatten blir fastställd.

Det går att få intyg om att A-skatt betalas, och det beställs av Skatteverket.

FA-skatt

Vad är FA-skatt? Registrering för FA-skatt har den fysiska person som både driver enskild näringsverksamhet och är anställd hos en arbetsgivare.

Att vara registrerad för FA-skatt innebär att vara registrerad för både F-skatt och A-skatt.

Vid anställningen används delen av FA-skatten som motsvarar A-skatt, vilket gör att skatt kan dras och att arbetsgivaravgifter kan betalas av den organisation där personen har sin anställning.

I den enskilda firman används delen av FA-skatten som motsvarar F-skatt. Det är bara en enskild firma som kan ha FA-skatt.

Så blir du godkänd för FA-skatt

Att ansöka om FA-skatt går till på samma sätt som att ansöka om F-skatt, vilket man gör i samband med att man startar en enskild firma. Läs mer om detta i vår steg-för-steg-lista för att starta enskild firma.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).