Startkapital

Startkapital är det kapital som krävs för ett företag att starta en verksamhet. Ett drömscenario för en blivande företagare är att kunna starta en verksamhet utan att behöva ta på sig speciellt stor risk, dvs. att inte behöva satsa så mycket pengar. I regel krävs ofta att man satsar en viss summa för att ha råd med nödvändiga investeringar i verksamheten.

Dessa har en tendens att vara stora vid starten av verksamheten då det tar ett tag att bygga upp bolaget. Ett startkapital kan antingen finansieras genom att man satsar egna medel eller också genom lån. Att få lån hos banken ställer dock vissa krav då man ska kunna visa att affärsidén verkligen kommer att hålla mm. I Sverige finns det många personer som har bra affärsidéer men rädslan att förlora det kapital man satsat överväger ofta viljan att lyckas med idén, varför många idéer inte ens blir verklighet. Om man planerar att starta en verksamhet gäller det att utvärdera olika lösningar för att på bästa sätt kunna säkra tillgången på ett startkapital. Se även aktiekapital aktiekapital.