FA-skatt

FA-skatt betalar den fysiska person som både driver enskild näringsverksamhet samt är anställd hos någon arbetsgivare. Att vara registrerad för FA-skatt innebär att vara registrerad för både F-skatt och A-skatt. F-skattsedeln gör att företagets intressenter kan lita på att företaget är seriöst, dvs. att man verkligen betalar in skatter och sociala avgifter.

Vid anställningen på det företag där individen arbetar används A-skatt delen av FA-skattsedeln vilket gör att skatt kan dras och att arbetsgivaravgifter kan betalas av det företag där personen har sin anställning. Vid arbete i den enskilda firman ska F-skatten användas och det ska tydligt framgå för företag som faktureras att den enskilda firman är registrerad för F-skatt. Det är bara en enskild firma som kan ha FA-skatt. För den som driver en enskild firma finns bra information på Skatteverkets hemsida som är till god hjälp för den som är osäker.