FA-skatt

FA-skatt betalar den fysiska person som både driver enskild näringsverksamhet samt är anställd hos någon arbetsgivare.

Du läser mer om FA-skatt i artikeln nedan.

Vad är FA-skatt?

Att vara registrerad för FA-skatt innebär att vara registrerad för både F-Skatt och A-skatt.

Vid anställningen på det företag där individen arbetar används A-skatt delen av FA-skattsedeln vilket gör att skatt kan dras och att arbetsgivaravgifter kan betalas av det företag där personen har sin anställning.

Vid arbete i den enskilda firman ska F-skatten användas och det ska tydligt framgå för företag som faktureras att den enskilda firman är registrerad för F-skatt. Det är bara en enskild firma som kan ha FA-skatt.

Så blir du godkänd för FA-skatt

Att ansöka om FA-skatt går till på samma sätt som att ansöka om F-skatt, vilket man gör i samband med att man startar en enskild firma; läs mer om detta i vår steg-för-steg-lista för att starta enskild firma.