Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkring är en försäkring som omfattar egendom. Exempel på egendom kan vara maskiner, varor och inventarier som ett företag har i sina lokaler. Likaså kan det vara lånad egendom som ett företag har i sin besittning.

Försäkringen omfattar sakskada och sträcker sig inom det försäkringsställe som framgår i försäkringsbrevet. Det är att rekommendera att ha en egendomsförsäkring för företag som t.ex. har viktiga maskiner i sin lokal så att exempelvis ett oplanerat produktionsstopp inte sätter käppar i hjulet för företagets förmåga att producera varor. LISTA FÖRSÄKRINGSLÄNKAR SE OVAN StartaEgetInfo.se rekommenderar att en försäkringsrådgivare kontaktas då beslut om vilka företagsförsäkringar ett företag ska ha fattas.