Försäkringsbrev

Försäkringsbrev kallas det avtal som är mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren. I denna handling ska det framgå vad den aktuella försäkringen gäller för, premien för försäkringen (det vill säga vad försäkringen kostar) samt vilken förfallodag som försäkringen räcker till.

När man tecknar en försäkring bör man som försäkringstagare noggrant läsa igenom försäkringsbrevet för att helt enkelt ta reda på vad som gäller för just sin försäkring. Att läsa försäkringsbrevet noggrant är en förutsättning för att eventuella missförstånd inte ska uppkomma.

Se även:
Företagsförsäkring
• Ansvarsförsäkring
• Egendomsförsäkring
• Personalförsäkringar
• Transportförsäkringar
• Sjukförsäkring
• Olycksfallsförsäkring
• Pensionsförsäkring
• Livförsäkring/Dödsfallsförsäkring