Livförsäkring/Dödsfallsförsäkring

En livförsäkring är en typ av försäkring som träder i kraft om försäkringstagaren skulle dö, den benämns därför också som dödsfallsförsäkring. Det innebär att den avlidnes anhöriga får rätt till ekonomisk ersättning som kan göra att den avlidnes familj får råd att bo kvar i sitt hem. En livförsäkring kan enkelt tecknas hos något av de stora försäkringsbolagen och finns i olika former (läs på deras hemsidor vilken som skulle passa, se Företagsförsäkringar för förslag på försäkringsbolag).

Är man medlem i facket kan det hända att man redan är försäkrad genom t.ex. grupplivförsäkring. Man kan även vara försäkrad genom en tjänstegrupplivförsäkring som arbetsgivaren har betalat, dess utformning beror på om arbetsgivaren har kollektivavtal. Om en livförsäkring skulle träda i kraft betalas ett engångsbelopp ut och beloppets storlek beror på hur den enskilde individens försäkring är utformad. Livförsäkringen gäller tills en person uppnått en viss ålder. Ofta är försäkringsbeloppet inte så stort om man har livförsäkring via facket, arbetsgivaren eller att det kanske ingår ett dödsfallsbelopp i sjuk- och olycksfallsförsäkringen. Därför är det viktigt att man tecknar en separat livförsäkring för att säkerställa att ens familj får skydd om det värsta skulle inträffa. Olika banker erbjuder också en typ av låneskyddsförsäkring som innebär att ett bolån upphör om försäkringstagaren skulle avlida. En egenföretagare kan också teckna en livförsäkring vilket kan vara viktigt att teckna, särskilt om familjen är väldigt beroende av dennes inkomst. LISTA FÖRSÄKRINGSLÄNKAR SE OVAN StartaEgetInfo.se rekommenderar att en försäkringsrådgivare kontaktas då beslut om vilka företagsförsäkringar ett företag ska ha fattas.