Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring är en försäkring som ger ersättning vid olycksfall. Har man oturen att drabbas av en olycka som gör att vardagen förändras är det jätteviktigt att man har tecknat en olycksfallsförsäkring. Ibland ingår en sådan i en hemförsäkring, men det är inte säkert att det gör det.

Är man medlem i ett fackförbund kan det ofta också ingå. En olycksfallsförsäkring kan tecknas hos de större försäkringsbolagen och brukar inkludera ersättning för vård, transporter, mediciner etc. En huvudregel brukar vara att om man t.ex. har en olycksfallsförsäkring och arbetar på ett riskfyllt arbete, t.ex. ett byggbolag, brukar premien vara högre. LISTA FÖRSÄKRINGSLÄNKAR SE OVAN StartaEgetInfo.se rekommenderar att en försäkringsrådgivare kontaktas då beslut om vilka företagsförsäkringar ett företag ska ha fattas.