Personalförsäkringar

Personalförsäkringar är ett samlingsnamn för olika typer av försäkringar för företagets personal. Exempel på personalförsäkringar är sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, pensionsförsäkring, livförsäkring etc. Dessa försäkringar räknas är vanliga, oavsett om man har kollektivavtal eller inte. Sedan går det naturligtvis att teckna andra försäkringar som täcker utöver dessa.

Sjukförsäkringen är en försäkring som täcker vid ohälsa eller sjukdom. Försäkringskassan ersätter upp till 80 % av lönen, men det kan behövas en försäkring för det inkomstbortfall som t.ex. kan ske vid förtidspension. Olycksfallsförsäkring är en form av försäkring som gäller på arbetstid och som benämns TFA om det finns kollektivavtal. Den ger ersättning vid olycka antingen på arbetet, på väg till eller från arbetet. Viktigt att tänka på är att försäkringen inte ger skydd på fritiden varför en försäkring som täcker dygnet runt är att rekommendera. Pensionsförsäkring innebär att en arbetsgivare betalar in en viss procent av lönen utöver det som betalas in via tjänstepension. Livförsäkring träder i kraft vid dödsfall. Ersättningen går till de anhöriga. Givetvis bör man som egenföretagare redan från början när man startar företaget tänka igenom vilka typer av försäkringar man bör ha för sig och sina eventuella anställda. Det är lätt hänt att mycket annat kommer i vägen när ett bolag är nystartat och som får till följd att försäkringsfrågor skjuts upp. Är man osäker finns det ju t.ex. vissa försäkringsrådgivare som är mer insatta och kan ge svar på vilka försäkringar som kan vara lämpliga just för det enskilda företaget. LISTA FÖRSÄKRINGSLÄNKAR SE OVAN StartaEgetInfo.se rekommenderar att en försäkringsrådgivare kontaktas då beslut om vilka företagsförsäkringar ett företag ska ha fattas.