Sjukförsäkring

Med sjukförsäkring menas att man kan ha rätt till att få ersättning om man drabbas av en sjukdom.

Läs även om:

Om man är anställd och blir sjuk på ett arbete får man vanligen sjuklön av arbetsgivaren de 14 första dagarna vilket vanligen sker med 80 % av lönen.

En egen företagare kan också rätt till sjukpenning. Det finns även möjlighet att få ersättning om man har en så kallad privat sjukförsäkring vilket man kan teckna t.ex. hos de större försäkringsbolagen.

Vi rekommenderar att en försäkringsrådgivare kontaktas då beslut om vilka företagsförsäkringar ett företag ska ha fattas.