Sjukförsäkring

Med sjukförsäkring menas att man kan ha rätt till att få ersättning om man drabbas av en sjukdom. Om man är anställd och blir sjuk på ett arbete får man sjuklön av arbetsgivaren de 14 första dagarna vilket vanligen sker med 80 % av lönen.

Vad som händer efter dessa dagar om man fortfarande är sjuk är att Försäkringskassan gör en bedömning på om man har rätt till sjukpenning. Om svaret är ja så får man ersättning av Försäkringskassan i högst 364 dagar. Därefter kan man ansöka om förlängd sjukpenning om man fortfarande är sjuk. En egen företagare har också rätt till sjukpenning. Det finns även möjlighet att få ersättning om man har en så kallad privat sjukförsäkring vilket man kan teckna t.ex. hos de större försäkringsbolagen. Ersättningen från Försäkringskassan täcker ju inte hela det bortfall som sker. Privata sjukförsäkringar är i regel dyra att teckna men ger en betydligt större trygghet om man väljer att teckna en sådan gentemot det skydd som Försäkringskassan ger. LISTA FÖRSÄKRINGSLÄNKAR SE OVAN StartaEgetInfo.se rekommenderar att en försäkringsrådgivare kontaktas då beslut om vilka företagsförsäkringar ett företag ska ha fattas.