Transportförsäkring

En transportförsäkring är en försäkring som skyddar för transport av varor och är vanligt förekommande bland företag som handlar med varor.

Den här artikeln handlar om transportförsäkringar och tar 1-2 minuter att läsa.

Läs även om:

Skede i transporten är centralt

Många varor transporteras på våra vägar, järnvägar och i luftrummet varför betydelsen av denna försäkring i dessa fall är central. Det som är viktigt är att tänka på vad som står i köpeavtalet om vem som bär ansvaret när varan befinner sig i ett visst skede i transporten, dvs. vems ansvar risken är; och låta detta väga in gällande den transportförsäkring som är lämplig.

Om man driver ett import- eller exportföretag så bör man definitivt överväga att skaffa en transportförsäkring.

Vi rekommenderar att en försäkringsrådgivare kontaktas då beslut om vilka företagsförsäkringar ett företag ska ha fattas.