Transportförsäkringar

En transportförsäkring är en försäkring som skyddar för transport av varor och är vanligt förekommande bland företag som handlar med varor. Många varor transporteras på våra vägar, järnvägar och i luftrummet varför betydelsen av denna försäkring i dessa fall är central.

Det som är viktigt är att tänka på vad som står i köpeavtalet om vem som bär ansvaret när varan befinner sig i ett visst skede i transporten, dvs. vems ansvar risken är. Konflikter på grund av detta kan lätt uppstå och bör givetvis i möjligaste mån undvikas. Om man driver ett import- eller exportföretag så bör man definitivt överväga att skaffa en transportförsäkring. LISTA FÖRSÄKRINGSLÄNKAR SE OVAN StartaEgetInfo.se rekommenderar att en försäkringsrådgivare kontaktas då beslut om vilka företagsförsäkringar ett företag ska ha fattas.