Leasingbolag

Den här artikeln beskriver fördelar och nackdelar med att använda leasingbolag, och hur detta går till. Den som ska starta eget företag kan komma att behöva finansiera köp av tillgångar med externt kapital. I korta ordalag är leasing ett av de olika sätt att finansiera ett företag eller annan rörelse. Leasing är en finansieringslösning som innebär att försäljaren säljer sin vara till en tredje part (leasingbolaget) som sedan hyr ut den till den egentliga köparen (den som ska använda tillgången).

Leasingbolag vs vanliga banklån

Skillnaden mellan att använda sig av ett leasingbolag och en kreditgivare som lånar ut pengar för att köpa tillgångar är därmed att leasingbolag kommer att äga själva tillgången medan kreditgivare lånar ut pengar, (här finns information om företagslån). Detta får i sin tur vissa konsekvenser för hur kostnaderna för det leasade objektet ska redovisas. Givetvis kan leasingbolag både syssla med leasing och traditionell kreditgivning.

Jämför leasingbolag noga

Precis som när det gäller andra tjänster kan det vara en bra idé för den som avser att använda sig av leasing jämföra olika alternativ noga innan man väljer leverantör. Gällande detta är det dock viktigt att tänka på att inte bara hyrans storlek utan även övriga avtalsvillkor som till exempel kontraktets löptid kan ha betydelse för leasingtagaren.

Leasingbolag på marknaden

Det finns en uppsjö med leasingbolag som står till tjänst med finansieringslösningar till olika företag. Nedan följer en lista på några viktiga aktörer på marknaden.