Leasingbolag

Den som ska starta eget företag kan komma att behöva finansiera köp av tillgångar med externt kapital. Leasing är en finansieringslösning som innebär att försäljaren säljer sin vara till en tredje part (leasingbolaget) som sedan hyr ut den till den egentliga köparen (den som ska använda tillgången). Skillnaden mellan att använda sig av ett leasingbolag och en kreditgivare som lånar ut pengar för att köpa tillgångar är därmed att leasingbolag kommer att äga själva tillgången medan kreditgivare lånar ut pengar, (här finns information om företagslån). Detta får i sin tur vissa konsekvenser för hur kostnaderna för det leasade objektet ska redovisas. Givetvis kan leasingbolag både syssla med leasing och traditionell kreditgivning.

Precis som när det gäller andra tjänster kan det vara en bra idé för den som avser att använda sig av leasing att ta in offerter (klicka här för mer info om offerter) från flera olika leasingbolag innan man väljer leverantör. I detta skede är det dock viktigt att tänka på att inte bara hyrans storlek utan även övriga avtalsvillkor som till exempel kontraktets löptid kan ha betydelse för leasingtagaren. Mer info om hur leasing fungerar hittar du via länkarna i fältet till vänster. 

Det finns en uppsjö med leasingbolag som står till tjänst med finansieringslösningar till olika företag. Nedan följer en lista på några viktiga aktörer på marknaden.