Ingående moms

Ingående moms (mervärdesskatt) är den moms som ett företag betalar när det köper varor eller tjänster.

Ingående moms benämns även som utgiftsmoms. Du läser mer om ingående moms i artikeln nedan.

Så beräknas moms & illustrerande exempel

Du läser om hur ingående moms används för att beräkna moms, inklusive ett illustrerande exempel, här.

Ingående vs utgående moms

För att inte blanda ihop ingående moms/utgående moms brukar man använda sig av fraserna:

Varor in till mitt företag = ingående moms.

Varor ut från mitt företag = utgående moms.

Ingående moms är inte en kostnad

Den ingående momsen innebär dock ingen kostnad för företaget då denna moms återfås av staten. Det vill säga, i momsdeklarationen får i regel den ingående momsen dras av mot den utgående momsen.

På kvittot eller fakturan (se vår fakturamall) finns moms angivet, för företaget som gjort inköpet är detta då alltså ingående moms.

Läs fler av StartaEgetInfo.ses artiklar om moms:
Moms i Sverige, inkl procentsatser för moms
Bokför/redovisa moms
Moms
Momsdeklaration
Momsregistreringsnummer
Utgående moms
Momsredovisning
Momsregistrering
Enskild firma moms.

Moms är ett generellt krångligt område och för att som företagare vara säker på att man gör rätt rekommenderas att fackman (vanligtvis revisor) anlitas.