Ingående moms

Ingående moms (mervärdesskatt) moms på varor eller tjänster som ett företag köpt. Den ingående momsen innebär dock ingen kostnad för företaget då momsen återfås av staten. För att inte blanda ihop ingående moms/utgående moms brukar man använda sig av frasen ”varor in till mitt företag = ingående moms. Varor ut från mitt företag = utgående moms”. Läs om hur moms beräknas(https://www.startaegetinfo.se/skatt-och-foretag/moms), och även om moms i Sverige.

I momsdeklarationen får i regel den ingående momsen dras av mot den utgående momsen. På kvittot eller fakturan finns moms angivet, för företaget som gjort inköpet är detta då alltså ingående moms. Ingående moms benämns även som utgiftsmoms. Moms är ett generellt krångligt område och för att som företagare vara säker på att man gör rätt rekommenderas att fackman (vanligtvis en jurist eller revisor) anlitas. LÄNKLISTA MOMS SE OVAN