Bokföra och redovisa moms

Momsen ska för momspliktiga, både fysiska och juridiska personer, redovisas på omsatta varor och tjänster till personer i Sverige och till personer i andra EU-länder som inte är momsskyldiga. Redovisningen sker som 25 %, 12 %, 6 % eller 0 % av försäljningsvärdet. I bokföringen av momsen ska både ingående moms och utgående moms redovisas vilket sker i kontogrupp 26. Läs om momsberäkning (https://www.startaegetinfo.se/skatt-och-foretag/moms).

Den ingående momsen redovisas på ett tillgångskonto och den utgående momsen på ett skuldkonto vilket får till följd att momsen inte är medräknad i företagets resultat. För omsatta varor och tjänster till personer i andra EU-länder samt till länder utanför EU är inte en momsregistrerad person skyldig att redovisa utgående moms. Detsamma gäller om omvänd skattskyldighet råder för det som sålts. När det gäller inköp, ska i de fall som omvänd skattskyldighet råder, värdet av inköpen redovisas i svenska kronor (SEK). Moms är ett generellt krångligt område och för att som företagare vara säker på att man gör rätt rekommenderas att fackman (vanligtvis en jurist eller revisor) anlitas.