Momssatser och momsplikt i Sverige

Moms betyder mervärdesskatt och finns inbakat i det belopp som man betalar för olika tjänster och varor; vilket klart och tydligt ska framgå på fakturan.

Artikeln nedan handlar om olika momssatser och om momsplikt i Sverige. Läs även om hur moms beräknas inkl. exempel.

Olika momssatser i Sverige

Moms är alltså en skatt som tas ut av staten när varor och tjänster som är momspliktiga säljs och köps i Sverige. I Sverige finns tre olika momssatser:

  • 25 % - detta är den momssats som gäller de flesta varor.
  • 12 % - denna momssats gäller livsmedel, restaurang, hotell, alkoholfria drycker mm.
  • 6 % - denna momssats gäller tidningar, konst, bio, tåg, taxi, böcker, idrott mm.
  • Läs mer om vilka varor som har vilken momssats på Skatteverket.se (om momssatser).

Momsplikt

För företagare gäller vanligtvis följande för att momsplikt ska uppstå:

  • Du omsätter (säljer eller köper) varor eller tjänster.
  • Omsättningen av varorna eller tjänsterna är momspliktig (detta gäller de flesta varor och tjänster, se nedan för undantag).
  • Omsättningen görs i yrkesmässig verksamhet; med yrkesmässig verksamhet menas att den i inkomstskattelagen klassas som näringsverksamhet.
  • Omsättningen sker i Sverige.

Varor och tjänster som inte är momspliktiga

Det finns varor och tjänster som är undantagna från momsplikt. Exempel på icke momspliktiga varor och tjänster är:

Notera att moms är ett generellt krångligt område och för att som företagare vara säker på att man gör rätt rekommenderas att fackman (vanligtvis en jurist eller revisor) anlitas.

Läs fler av StartaEgetInfo.ses artiklar om moms:

Moms

Momsregistreringsnummer

Momsregistrering