Moms och momsplikt i Sverige,

Moms betyder mervärdesskatt och finns oftast inbakat i det belopp som man som företagare fakturerar för olika tjänster och varor, detta ska framgå av fakturan. Det är en skatt tas ut av staten på varor och tjänster som är momspliktiga. Momsen uppgår till antingen 25 % (vanligast), 12 % (livsmedel, restaurang och hotell) eller 6 % (resor, tidningar, bio, böcker mm). Läs om hur moms beräknas (https://www.startaegetinfo.se/skatt-och-foretag/moms).

För företagare gäller vanligtvis följande för att momsplikt ska uppstå:

• Du omsätter (säljer eller tar ut) varor eller tjänster
• Omsättningen av varorna eller tjänsterna är momspliktig
• Omsättningen görs i yrkesmässig verksamhet
• Omsättningen görs i Sverige.

Med yrkesmässig verksamhet menas att den i inkomstskattelagen klassas som näringsverksamhet. Då momsen ofta är avdragsgill är inte momsen någon kostnad. Givetvis finns det varor och tjänster som är undantagna från momsplikt. Exempel på icke momspliktiga varor och tjänster är t.ex. försäkringar, sjukvård, bank och finansieringstjänster, konstverk under 300 000 kr etc. För företag som betalar moms jämförs inkomstmomsen med utgiftsmomsen, dvs. utgående moms respektive ingående moms. Om den förstnämnda är större uppstår en skuld till staten som ska betalas (inkomstmoms minus utgiftsmoms). Gäller det omvända scenariot får företaget tillbaka mellanskillnaden av staten. När det gäller export så tas som regel inte moms ut medan det däremot tas ut om ett företag köper in varor från ett annat EU-land. Mervärdesskatten är en viktig inkomstkälla för staten. Moms är ett generellt krångligt område och för att som företagare vara säker på att man gör rätt rekommenderas att fackman (vanligtvis en jurist eller revisor) anlitas. LÄNKLISTA MOMS SE OVAN