Utgående moms

Utgående moms (mervärdesskatt), även benämnd inkomstmoms är moms för varor och tjänster som företaget säljer för. Den utgående momsen ska framgå när det säljande företaget fakturerar kunden. För att inte blanda ihop ingående moms/utgående moms brukar man använda sig av frasen ”varor in till mitt företag = ingående moms. Varor ut från mitt företag = utgående moms”. Läs om momsberäkning (https://www.startaegetinfo.se/skatt-och-foretag/moms), och även om moms i Sverige.

Vid försäljning av en vara eller en tjänst inkommer momspengar till det säljande företaget (det finns dock vissa undantag), men observera att detta inte ses som en intäkt utan att pengarna direkt motsvarar en skuld till staten. Det är Skatteverket som ska ha pengarna där betalningen av momsen sker vid bestämda tidpunkter. När någon driver ett eget företag och momspengar blir ett faktum gäller det att inte glömma att göra avdrag i momsdeklarationen: den ingående momsen får ju kvittas mot den utgående momsen. Det som alltså ska betalas till skatteverket är utgående momsen minus ingående momsen, är detta belopp negativt får man tillbaka beloppet från Skatteverket. Moms är ett generellt krångligt område och för att som företagare vara säker på att man gör rätt rekommenderas att fackman (vanligtvis en jurist eller revisor) anlitas. LÄNKLISTA MOMS SE OVAN