Momsredovisning

Med momsredovisning menas att mervärdesskatten (moms) redovisas, antingen varje månad, kvartal eller per år för den som är momsskyldig.

Avgörande för vilken tidsperiod som gäller för momsredovisningen beror på det aktuella företagets storlek. Det är Skatteverket som kontrollerar att denna redovisning sker. På varor och tjänster tas ju mervärdesskatt ut, ofta inkluderad i det försäljningspris som råder på den aktuella varan/tjänsten. Procentsatserna på momsen varierar beroende på vilken typ av vara/tjänst det rör sig om, men det är endera 6 %, 12 % eller 25 %. För att beräkna momsredovisningen tar man utgående moms minus den ingående momsen. Här framkommer det belopp som Skatteverket ska ha eller det belopp som återfås. Är den utgående momsen större gäller det förstnämnda medan det sistnämnda gäller om den ingående momsen är större. Fler artiklar om moms:
Moms
Momsdeklaration
Momsregistreringsnummer
Ingående moms
Utgående moms
Moms i Sverige, Momsplikt
Bokföra/redovisa moms
Momsregistrering
Enskild firma moms