Fåmansaktiebolag

Fåmansaktiebolag (även kallat fåmansbolag) är ett aktiebolag som även är ett fåmansföretag. Ett aktiebolag är med andra ord ett fåmansaktiebolag om och endast om det är ett fåmansföretag.

Om någon av följande punkter stämmer överens på ett aktiebolag så är detta aktiebolag ett fåmansaktiebolag per definition

• Fyra eller färre olika ”närstående grupper” av aktieägare äger aktier som ger 50% eller mer av rösterna. Detta kallas Huvudregeln. Med en närstående grupp menas en delägares
   • make/maka (detta begrepp inkluderar i denna text även: registrerat partnerskap, sambor, tidigvarande gifta och de som har gemensamma barn)
   • syskon och dennas make/maka/barn/barnbarn
   • barn och dennas make/maka
   • barnbarn och dennas make/maka
   • förälder
   • farföräldrar och morföräldrar

• I aktiebolaget drivs fler än en verksamhet samtidigt som en person har de facto rätt att bestämma över en av dessa verksamheter och förfogar över verksamhetens resultat. Detta kallas Specialregeln.

Följande beskriver ett fåmansaktiebolag som kvalificerar sig till sådant genom huvudregeln:

• Kurts biltvätt AB har följande ägarstruktur
• Lars och hans 9 barn äger 1% vardera, dvs. 10% sammanlagt
• Erik och hans 9 barn äger 1% vardera, dvs. 10% sammanlagt
• Stefan och hans 14 barn äger 1% vardera, dvs. 15% sammanlagt
• Tobias och hans 14 barn äger 1% vardera, dvs. 15% sammanlagt
• Sammanlagt äger dessa 4 ”närstående grupper” 50% av aktierna i Kurts biltvätt AB och således är Kurts biltvätt AB ett fåmansaktiebolag enligt huvudregeln.

Om ett aktiebolag är ett fåmansaktiebolag eller inte får effekter på exempelvis beskattning av utdelning till ägarna i aktiebolaget. Se 3:12-regler för en beskrivning av detta. Notera att regler och lagar inklusive definitioner kan uppdateras. Vi rekommenderas alltid att kompetent konsult (exempelvis en jurist eller revisor) användas när det gäller planering av skatt och liknande. Det är viktigt att sådant blir korrekt och det bästa sättet att säkerställa detta är att anlita någon som har som sitt arbete att säkerställa detta.