⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Fåmansbolag

Starta Eget Info Logotyp-bild
Fåmansaktiebolag (även kallat fåmansbolag) är ett aktiebolag som även är ett fåmansföretag. Ett aktiebolag är med andra ord ett fåmansaktiebolag om och endast om det är ett fåmansföretag.

Artikelns innehåll:

 1. Precis definition av begreppet fåmansaktiebolag: Huvudregeln vs Specialregeln. Inkl. tydliga exempel.
 2. Relationen till utdelning & skatt: dvs: 3:12- och 5:25-reglerna.

Vad är ett fåmansaktiebolag? Definition

Ett aktiebolag blir ett fåmansaktiebolag antingen via specialregeln eller via huvudregeln.

Huvudregeln

Om följande stämmer överens på ett aktiebolag så är detta aktiebolag ett fåmansaktiebolag per definition enligt huvudregeln: Fyra eller färre olika ”närstående grupper” av aktieägare äger aktier som ger 50% eller mer av rösterna. Med en närstående grupp menas en delägares:

 • make/maka (detta begrepp inkluderar i denna text även: registrerat partnerskap, sambor, tidigvarande gifta och de som har gemensamma barn)
 • syskon och dennas make/maka/barn/barnbarn
 • barn och dennas make/maka
 • barnbarn och dennas make/maka
 • förälder
 • farföräldrar och morföräldrar

Exempel (fåmansaktiebolag genom huvudregeln): Följande beskriver ett fåmansaktiebolag som kvalificerar sig till sådant genom huvudregeln. Kurts biltvätt AB har följande ägarstruktur:

 • Lars och hans 9 barn äger 1% vardera, dvs. 10% sammanlagt
 • Erik och hans 9 barn äger 1% vardera, dvs. 10% sammanlagt
 • Stefan och hans 14 barn äger 1% vardera, dvs. 15% sammanlagt
 • Tobias och hans 14 barn äger 1% vardera, dvs. 15% sammanlagt

Sammanlagt äger dessa 4 ”närstående grupper” 50% av aktierna i Kurts biltvätt AB och således är Kurts biltvätt AB ett fåmansaktiebolag enligt huvudregeln.

Specialregeln

Om följande stämmer överens på ett aktiebolag så är detta aktiebolag ett fåmansaktiebolag per definition enligt specialregeln: I aktiebolaget drivs fler än en verksamhet samtidigt som en person har de facto rätt att bestämma över en av dessa verksamheter och förfogar över verksamhetens resultat.

Relation till utdelning & skatt: 3:12- och 5:25-reglerna

Om ett aktiebolag är ett fåmansaktiebolag eller inte får effekter på exempelvis beskattning av utdelning till ägarna i aktiebolaget. Detta gäller dels 3:12-regler men även 5:25-reglerna, vilka du läser mer om i vår artikel om vilande aktiebolag.

Notera att regler och lagar inklusive definitioner kan uppdateras. Vi rekommenderas alltid att kompetent konsult (exempelvis en jurist eller revisor) användas när det gäller planering av skatt och liknande. Det är viktigt att sådant blir korrekt och det bästa sättet att säkerställa detta är att anlita någon som har som sitt arbete att säkerställa detta. Läs även mer om fåmansföretag på Skatteverket.se