Marknadsplan

Den som ska starta eget företag kan inte sätta sig ner och vänta på att kunderna ska ringa. Försäljningen är en central del av verksamheten och vikten av att ständigt prioritera försäljningen och marknadsföringen av det egna företagets produkter kan inte nog poängteras.

En marknadsföringsplan upprättas för att på bästa sätt slå mynt av affärsidén. Marknadsföringsplanen slår fast mot vilka kundsegment företagets produkter ska marknadsföras, hur detta ska ske och hur mycket marknadsföringen ska kosta. Vilka kundsegment som företagets produkt bör marknadsföras mot beror givetvis på vilka som kan tänkas ha nytta av produkten. Målgruppen påverkar givetvis även vilka marknadsföringskanaler som bör användas. Den som till exempel marknadsför skönhetsprodukter för kvinnor får förmodligen inte ut så mycket av att marknadsföra dessa i motorbilagan till en dagstidning.

Frågan hur produkten ska marknadsföras har även att göra med det egna företagets image i mötet med kunderna. Förutom att det självklart alltid är centralt att vara trevlig och tillmötesgående kan man tänka sig att företaget har en seriös, ungdomlig, glad eller trendig framtoning. Även imagen påverkas givetvis starkt av vilken målgrupp marknadsföringen riktas mot.

Det är viktigt att löpande utvärdera hur marknadsföringen går och vad det egna företaget får ut av sin marknadsföring i relation till vad det betalar för den. Sådana utvärderingar kan visa att en specifik kanal passar mycket bra för att marknadsföra den specifika produkten.

Se: Mall marknadsplan.