Skatt och företaget

Den som ska starta eget företag kommer att vara tvungen att betala skatt för de vinster som företaget gör. Hur skatten ska betalas beror på vilken typ av form föreftaget drivs i. Läs mer om olika bolagsformer under sektionen Starta bolag

Enskilda näringsidkare betalar själva skatt på sitt resultat. Aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar (läs om att starta förening) utgör skatterättsligt egna juridiska personer. Det innebär att de är tvungna att själva betala inkomstskatt. Handelsbolag utgör inte juridiska personer i skatterättslig mening (handelsbolaget är dock juridisk person i annan mening, läs mer i sektionen om starta handelsbolag). Det innebär att varje delägare själv ska ta upp och redovisa för sin del av handelsbolagets vinst. Så gott som alla företag måste redovisa moms för de varor och tjänster som de omsätter.

Både enskilda näringsidkare och personer som är delägare i handelsbolag måste utöver inkomstskatt betala sociala avgifter på sitt resultat i form av egenavgifter. Aktiebolag samt ideella och ekonomiska föreningar betalar istället arbetsgivaravgifter i samband med att de betalar ut lön till sina anställda.

Ägare till aktiebolag med få ägare (Fåmansaktiebolag) får ur skatterättslig synvinkel som regel vidare inte ta ut hur mycket pengar som helst ur aktiebolaget genom aktieutdelning. Den utdelning som inte anses som just utdelning anses då istället lön. Det innebär att ägaren måste betala hög marginalskatt om företaget skulle ha tjänat mycket pengar. Om företaget tjänar mycket pengar kan det därför i vissa fall vara bra att planera utdelningen på ett sådant sätt att den – i så stor utsträckning som möjligt – ska anses som utdelning.

Vilka skattesatser som gäller för respektive skatt går att hitta på skatteverkets hemsida www.skatteverket.se. Ofta går det att hitta aktuell skattesats genom hemsidans sökfunktionen.