Checkräkningskredit

En checkräkningskredit är en kredit som kan utnyttjas av ett företag, exempelvis utfärdat av en bank, upp till ett visst belopp utöver beloppet som finns på checkkontot. Man kan säga att det är en form av lån eller finansieringskälla med en kreditgräns som utfärdaren beviljat. Dock behöver inte krediten helt utnyttjas hela tiden. En checkräkningskredit fungerar helt enkelt i stora drag på samma sätt som ett vanligt kreditkort.

Anledningen till att företag kan behöva en checkräkningskredit är för att det kan finnas behov av rörelsekapital i bolaget. I regel är checkräkningskrediten knuten till ett bankkonto. Den kan även vara kopplad till ett kreditkort. Avgiften på checkkrediten är årlig och brukar vara ungefär 1-2 % av krediten (limitavgift). När det gäller det belopp som företaget utnyttjat (dvs. lånat) ska företaget betala en ränta. Checkräkningskrediten kan förnyas vanligtvis från år till år. För den som driver ett eget företag som är i behov av rörelsekapital är en checkräkningskredit ett alternativ till banklån samt övriga finansieringslösningar som erbjuds på marknaden.