Inkomst av kapital

Inkomst av kapital är ett inkomstslag (för beskattning) dit inkomster och utgifter som inte faller under näringsverksamhet eller inkomster av tjänst hör.

Du läser mer om inkomst av kapital i artikeln nedan. Artikeln tar några minuter att läsa.

Exempel

Exempel på inkomster och utgifter som hör till inkomst av kapital är:

  • utdelning på aktier
  • vinst vid försäljning av tillgångar
  • utgifter för räntor mm.

Inkomsterna och utgifterna kan både vara tillfälliga eller bestående.

Vilka är inkomstslaget kapital aktuellt för?

Juridiska personer kan inte bli beskattade i inkomstslaget kapital utan det gäller enbart för fysiska personer och dödsbon.

För juridiska personer är det istället beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet som gäller.

Skattesatser

Beskattningen i inkomstslaget kapital görs med 30 % statlig skatt. När det gäller underskott av kapital får man skatteavdrag med 30 % på underskott upp till 100 000 kr under ett år och på det belopp som överstiger får man 21 % avdrag. För helt säkerställt uppdaterade skattesatser hänvisas till Skatteverket.se.

För tydlighetens skull: Skatteregler och andra regler uppdateras löpande och för att vara säker på att få uppdaterad information så rekommenderas att fackman anlitas och/eller att man läser den information som finns om det aktuella ämnet på den relevanta myndighets hemsida.