Fysisk person

Begreppet fysisk person motsvarar i juridiska sammanhang helt enkelt en vanlig människa.

Begreppet fysisk person finns i sammanhanget till för att särskilja fysiska personer från juridiska personer, vilket är en typ av legal konstruktion; exempelvis aktiebolag eller handelsbolag.