⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Vad är en juridisk person?

Starta Eget Info Logotyp-bild

En juridisk person är till skillnad från en fysiska personer ingen person i vanlig mening, det vill säga det är inte en människa. En juridisk person är en istället en legal konstruktion som exempelvis kan:

  • äga tillgångar,
  • ta upp skulder,
  • ingå avtal,
  • ha anställda,
  • vara skattskyldiga.

Exempel på juridiska personer:

Organisationsnummer istället för personnummer

För juridiska personer gäller att de har organisationsnummer (ungefär på samma sätt som fysiska personer har personnummer), vilka identifierar den aktuella juridiska personen. Organisationsnummer, likt personnummer, består av 10 siffror och anges ofta på formen 123456-7890. Den sista siffran är en kontrollsiffra som kan beräknas utifrån de första 9 siffrorna.

Den första siffran i ett organisationsnummer anger vilken typ av organisation det gäller, exempelvis så är det så att om organisationsnumret börjar på 5 så är det ett aktiebolag, om det börjar på 9 så är det ett handelsbolag och om det börjar på 8 så är det en ideell förening eller en stiftelse.

Vanliga frågor

Vilka andra sorters personer finns?

I legala sammanhang finns bara juridiska och fysiska personer.

Vem är ansvarig för en juridisk person?

Det beror på vilken typ av juridisk person det gäller. För exempelvis aktiebolag är det främst styrelsen och VD som är ansvariga. För handelsbolag är det bolagsmännen (ägarna) som är ansvariga.

Är personerna som ligger bakom en juridisk person alltid skyddade?

Nej, i vissa fall kan exempelvis styrelsemedlemmarna i ett aktiebolag bli ansvariga för bolagets skulder. Detta gäller dock främst om företaget administrativt misskötts.

Är alla företag juridiska personer?

Nej, enskilda firmor är inte juridiska personer.

Kan juridiska personer dömas för brott?

Nej, juridiska personer kan inte dömas för brott. Däremot kan den eller de fysiska personer som är ansvariga för den juridiska personen göra det. Exempelvis kan styrelsen i ett aktiebolag i vissa fall dömas för brott, om aktiebolaget misskötts.

Det gäller dock att juridiska personer i vissa situationer kan vara tvungna att betala böter. Juridiska personer kan även vara målsägande i domstol, och det går även att civilrättsligt stämma juridiska personer.