⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Vad är en juridisk person?

Starta Eget Info Logotyp-bild

En juridisk person är till skillnad från en fysisk person ingen person i vanlig mening. En juridisk person är alltså inte en människa. En juridisk person är istället en legal konstruktion som exempelvis kan:

  • äga tillgångar
  • uppta skulder
  • ingå avtal
  • ha anställda
  • vara skattskyldiga.

Exempel på juridiska personer

Organisationsnummer istället för personnummer

Samtliga juridiska personer har ett unikt organisationsnummer, ungefär på samma sätt som fysiska personer har personnummer.

Organisationsnummer består precis som personnummer av 10 siffror och anges ofta på formen 123456-7890. Den sista siffran är en kontrollsiffra som kan beräknas utifrån de första 9 siffrorna.

Den första siffran i ett organisationsnummer anger vilken typ av organisation det gäller. Exempelvis gäller att om ett organisationsnummer börjar på 5 så tillhör det ett aktiebolag, om det börjar på 9 så tillhör det ett handelsbolag och om det börjar på 8 tillhör det en ideell förening eller en stiftelse.

Vanliga frågor

Vilka andra sorters personer finns?

I legala sammanhang finns bara juridiska och fysiska personer.

Vem är ansvarig för en juridisk person?

Det beror på vilken typ av juridisk person det gäller. För exempelvis aktiebolag är det främst styrelsen och VD som är ansvariga. För handelsbolag är det bolagsmännen (ägarna) som är ansvariga.

Är personerna som ligger bakom en juridisk person alltid skyddade?

Nej, i vissa fall kan exempelvis styrelsemedlemmarna i ett aktiebolag bli ansvariga för bolagets skulder. Detta gäller dock främst om företaget administrativt misskötts. Läs mer i vår artikel om kontrollbalansräkning.

Är alla företag juridiska personer?

Nej, enskilda firmor är inte juridiska personer.

Kan juridiska personer dömas för brott?

Nej, juridiska personer kan inte dömas för brott. Däremot kan den eller de fysiska personer som är ansvariga för den juridiska personen dömas för brott relaterade till den juridiska personens verksamhet. Exempelvis kan styrelsen i ett aktiebolag i vissa fall dömas för brott, om aktiebolaget misskötts.

Det gäller dock att juridiska personer i vissa situationer kan vara tvungna att betala böter. Juridiska personer kan även vara målsägande i domstol, och det går även att civilrättsligt stämma juridiska personer.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).