Vad är en juridisk person?

En juridisk person är till skillnad från en fysiska personer ingen person i vanlig mening, det vill säga det är inte en människa.

En juridisk person är en legal konstruktion som exempelvis kan: äga tillgångar, ta upp skulder och ingå avtal.

Du läser mer om begreppet juridisk person inklusive exempel i texten nedan. Artikeln tar några minuter att läsa.

Exempel på juridiska personer

Exempel på juridiska personer är:

Organisationsnummer istället för personnummer

För juridiska personer gäller att de har organisationsnummer (ungefär på samma sätt som fysiska personer har personnummer), vilka identifierar den aktuella juridiska personen. Organisationsnummer, likt personnummer, består av 10 siffror och anges ofta på formen 123456-7890. Den sista siffran är en kontrollsiffra som kan beräknas utifrån de första 9 siffrorna.

Den första siffran i ett organisationsnummer anger vilken typ av organisation det gäller, exempelvis så är det så att om organisationsnumret börjar på 5 så är det ett aktiebolag, om det börjar på 9 så är det ett handelsbolag och om det börjar på 8 så är det en ideell förening eller en stiftelse.