Juridisk person

En juridisk person till skillnad från en fysisk person ingen person i vanlig mening, det vill säga det är inte en människa. En juridisk person är en legal konstruktion som exempelvis (likt fysiska personer) kan: äga tillgångar, ta upp skulder och ingå avtal. Exempel på juridiska personer är: Aktiebolag, Handelsbolag, kommanditbolag, Stiftelser och Kommuner.

För juridiska personer gäller att de har organisationsnummer (ungefär på samma sätt som fysiska personer har personnummer), vilka identifierar den aktuella juridiska personen. Organisationsnummer, likt personnummer, består av 10 siffror och anges ofta på formen 123456-7890. Den sista siffran är en kontrollsiffra som kan beräknas utifrån de första 9 siffrorna. Den första siffran i ett organisationsnummer anger vilken typ av organisation det gäller, exempelvis så är det så att om organisationsnumret börjar på 5 så är det ett aktiebolag, om det börjar på 9 så är det ett handelsbolag och om det börjar på 8 så är det en ideell förening eller en stiftelse.