Inkomst av tjänst

Inkomst av tjänst är ett inkomstslag dit inkomster och utgifter som inte faller under inkomstslagen kapital och näringsverksamhet hör. Om man har en anställning hos ett företag får man inkomst av tjänst. Det kan vara både av tillfällig och varaktig natur och även innefatta annan verksamhet som ger inkomster.

För att få avdrag inom inkomst av tjänst ställs i regel stora krav, dels för att det är arbetsgivaren som är ansvarig för den anställdes kostnader. Bland avdragen är några begränsade med ett visst belopp, andra kostnader får bara dras av med en del som överstiger ett belopp, vissa kostnader som är direkt hänförliga till arbetets utförande är det helt förbjudet att dra av osv. När det gäller beskattningen vid inkomstslaget tjänst sker det genom kommunal och statlig inkomstskatt. Den sistnämnda gäller bara om man tjänar över brytpunkten. För den kommunala skatten varierar den beroende på i vilken kommun man arbetar i. Den som arbetar betalar skatt på ett progressivt sätt, dvs. ju högre inkomst, desto högre procentuell skatt.