Momsregistrering

Momsregistrering innebär att den som är momsskyldig måste göra en anmälan om att bli momsregistrerad. Undantag från momsregistrering sker om nytt transportmedel eller vissa punktskattepliktiga varor köpts samt om en vara har importerats. Utländska företagare samt vissa hjälporganisationer är också undantagna från momsregistrering. Momsregistrering görs enklast på webbplatsen www.verksamt.se.

LÄNKLISTA MOMS SE OVAN