Finansiärer och att finansiera

En finansiär kan vara en person eller ett företag som satsar kapital i en företagsidé eller i ett projekt.

Det heter att personen eller företaget finansierar ändamålet (verksamheten). Om ett företag exempelvis är nystartat brukar det i regel ta ett tag innan försäljningen kommer igång, därmed finns ett stort behov av ett startkapital.

Att vända sig till en finansiär kan därmed vara nödvändigt om startkapital saknas. Exempel på olika finansieringsformer kan vara Företagslån, riskkapital, starta-eget-bidrag, övriga finansieringslösningar etc. När man startar/driver eget företag är det viktigt att ställa sig frågan att ”har jag pengarna eller inte”. Det egna kapitalet kan vara en bristvara och då kan det vara lämpligt att rikta blickarna åt exempelvis riskvilliga finansiärer.